Statsborgerskab (National ID)

Nye regler kræver, at private personer skal bekræfte deres statsborgerskab(er) over for banken for at kunne handle med finansielle instrumenter, herunder obligationer og aktier.

Den 1. januar 2018 træder nye EU-regler(MiFID II) for beskyttelse af investorer i kraft.

De nye regler kræver, at private personer(cpr-kunder) skal bekræfte deres statsborgerskab(er) over for banken for at kunne handle med finansielle instrumenter, herunder obligationer og aktier.

Har du et depot med værdipapirer, skal du derfor efter 1. januar 2018 oplyse og bekræfte dit statsborgerskab, før vi i banken må gennemføre handler på depotet.

  • Har du alene dansk statsborgerskab, skal du bekræfte dette.
  • Har du ikke dansk statsborgerskab, eller har du flere statsborgerskaber, skal det/disse ligeledes oplyses og bekræftes over for banken.
  • Har du kun udenlandsk statsborgerskab, eller har du flere statsborgerskaber, skal du tillige bekræfte dit skattemæssige tilhørsforhold.

Ovenstående gælder også for personer, der handler på andres vegne via fuldmagt (beslutningstager).

Foretager du handler via Netbank efter 1. januar 2018 uden at dit National ID er på plads, vil systemet bede dig kontakte banken.

I dette tilfælde skal du tage kontakt til din kunderådgiver i Andelskassen, som vil hjælpe dig.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst din rådgiver.