Finansiering af opstart, køb, udvidelse og meget mere

Ved opstart eller køb af en virksomhed - eller ved udvidelse og nyinvestering i en bestående virksomhed - vil der ofte være behov for finansiering. Denne form for investering kaldes anlægsfinansiering.

Andelskassen tilbyder anlægslån, der eksempelvis kan anvendes til:

Erhverv

Køb af grund

Erhverv

Opførsel af eller tilbygning til bestående bygninger

Erhverv

Køb af maskiner

Erhverv

Køb af inventar

Erhverv

Køb af biler

Erhverv

Køb af goodwill

Erhverv

Produktudvikling

Erhverv

Køb af husstandsvindmøller

Erhverv

Anlægslånets løbetid og lånetype tilpasses både din virksomheds ønsker og behov samt levetiden på det, der investeres i. Således afpasses afviklingen af anlægslånet med levetid og afskrivningsperiode.


Der er mulighed for at lave anlægslån enten i danske kroner eller i en ønsket valuta.

Ved køb af fast ejendom eller om- og tilbygning af fast ejendom har du også mulighed for at få dette finansieret via realkreditlån.

Kom godt i gang - tal med din erhvervsrådgiver

Har du brug for finansiel sparring til, hvad der passer dig og din virksomhed bedst - kontakt din erhvervsrådgiver, så du kan høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.