De fleste erhvervsdrivende har brug for at modtage betalinger fra deres kunder. Dette kan ske på flere måder.

Fælles indbetalingskort

Du får et FI-kreditornummer i Andelskassen, kunderne betaler indbetalingskortet, og du får pengene direkte ind på din konto.

I netbank kan du følge med i indbetalingerne, og du har også mulighed for at eksportere indbetalingerne til dit eget bogføringssystem, så du kan følge med i, hvem der mangler at betale.

Det hele kan køre elektronisk, og du får ingen lange lister, som du skal krydse af. Ønsker du en papirløsning, kan vi dog også tilbyde det.

Erhverv

BetalingsService

Det gammelkendte BetalingsService-system har du også mulighed for at benytte som kreditor. Spar tid og penge på administration, udsendelse og opkrævningen Opnå en større betalingsrate og et længere tilhørsforhold til dine kunder

Erhverv

Betalingsservice web

Ønsker du, at dine kunder skal kunne betale via Betalingsservice, og har du ikke selv en softwareløsning, der kan klare det, er Betalingsservice web løsningen. Her kan du rimelig simpelt oprette opkrævninger, styre betalinger og udsende rykker til kunden. Du får den højere betalingsfrekvens, som der er blandt Betalingsservice-betalende kunder, og du får et system, der holder styr på betalinger – nemt og enkelt.

Elektronisk indbetalingskort

Med elektronisk indbetalingskort kan du levere indbetalingskort direkte i dine kunders netbank, og de kan betale fra deres netbank.

De kunder, der ikke ønsker at modtage elektronisk indbetalingskort, kan få tilsendt almindelig papirkort.

Erhverv

e|faktura

Med e|faktura tilbyder Nets en unik totalløsning, hvor du kan vælge at lade Nets håndtere al din fakturering til både dine offentlige kunder, erhvervskunder samt privatkunder.
Din virksomhed behøver ikke printe, kuvertere, frankere og sende fakturaer - det overlader du til Nets.

e|faktura er en totalløsning, som giver en lang række fordele:

  • En totalløsning, som letter din hverdag
  • Mulighed for at outsource al fakturering
  • Besparelse på print, pakning og porto
  • Automatisering af bogføring og godkendelse
  • Elektronisk arkivering

Faktura til det offentlige

Offentlige institutioner (kommuner, skoler, sygehuse o.s.v.) modtager ikke papirregninger, men kan alene modtage elektroniske fakturaer. Skal du sende en faktura til en offentlig institution, og har du ikke det rette software til at sende den elektronisk, kan du bruge indtastning fra Virk.dk.

Bank Connect

Optimer arbejdsgangen mellem din virksomheds økonomisystem og Andelskassen.

Bank Connect er en fælles standard for udveksling af betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem virksomhedens økonomisystem og banken.

Med Bank Connect kan din virksomhed håndtere mange daglige processer vedrørende betaling og afstemning direkte i økonomisystemet og uden godkendelse i netbanken. Økonomisystemet udveksler automatisk de nødvendige oplysninger med banken.

Læs mere på www.bankconnect.dk

Interesseret?

Kontakt leverandøren af virksomhedens økonomisystem og få oplyst, om din virksomhed kan anvende Bank Connect til jeres system/version.

Kontakt herefter din rådgiver i Andelskassen og få en aftale om tilslutning til Bank Connect.

Erhverv

Mastercard Business

MasterCard Business er udviklet til erhvervslivet. Kortet er med til at gøre den daglige administration af kontante udlæg, kvitteringer og afregninger mindre. Det giver bedre tid til kunderne. Andelskassen tilbyder tre typer MasterCard Business: Standard, Guld og Platinum.