Forbruger-information

På denne side har vi samlet vigtige informationer for dig som gerne vil investere.

Værd at vide om investering

Forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter
Som investeringskunde i Andelskassen har du valgt at være kunde i et rådgivningsinstitut. Det er derfor ikke muligt for dig at fravælge en af nedenstående distributionsformer.

Bankens forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter indeholder relevante løbende servicetilbud til dig, uanset hvilken distributionsform du benytter.

Banken anvender en kombineret forretningsmodel for distribution. Forretningsmodellen indebærer, at handler kan gennemføres på en af følgende måder:

  • værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning
  • værdipapirhandel som udelukkende er ordreudførelse (execution only).
Privat

Regler og betingelser

Investor-beskyttelse

Formålet med lovgivningen er blandt andet at give dig endnu større beskyttelse som investor og endnu bedre indsigt i dine investeringer.

Lovpligtig forklaring om fravalg af politik for aktivt ejerskab

Andelskassen er omfattet af lov om finansiel virksomhed § 101a. Efter bestemmelsen skal der enten udarbejdes en politik for aktivt ejerskab, alternativt skal det forklares, hvorfor en sådan ikke er udarbejdet.

Andelskassens bestyrelse og direktion har vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en sådan politik for aktivt ejerskab, idet Andelskassen udelukkende har en meget beskeden beholdning af børsnoterede aktier, ligesom Andelskassen i rollen som kapitalforvalter ikke har indgået eksplicitte aftaler med kunderne om, at Andelskassen skal udøve aktivt ejerskab, eksempelvis ved at udnytte stemmeretten i relation til investeringer i børsnoterede aktier.

Skatteguide

Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter om du handler for frie midler, med midler fra din pensionsopsparing eller aktiesparekonto. Der er også særlige regler for beskatning af unge under 18 år, der investerer deres børneopsparing.

 

Her kan du blive lidt klogere på reglerne for indkomståret 2024 og hvordan du selvangiver skatten for forgående år.

PAI-rapport

Danske Andelskassers Bank tager hensyn til og beskriver de væsentligste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger i en såkaldt PAI rapportering.

 

PAI-rapporten er en erklæring om de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra Danske Andelskassers Bank i relation til investering.

Online handel

- Hurtig genvej til værdipapirer i din netbank og på din mobil.

Kom godt i gang - tal med din rådgiver

Har du brug for hjælp til at få dine penge til at arbejde for dig, er en investeringsaftale ofte en god løsning. Kontakt din rådgiver, så I sammen kan finde ud af dine muligheder.