Finanskalender

Finanskalender for 2023

 

Offentliggørelse af årsrapport for 2022

23. februar 2023

Ordinær generalforsamling (1)

27. april 2023

Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2023

23. maj 2023

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2023

23. august 2023

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2023

23. november 2023

Ad. 1:

Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 16. marts 2023 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder for bankens seks aktionærkredse i perioden 15. - 24. marts 2023, hvor der blandt andet sker valgt af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2023 til bankens direktionssekretariat på adressen Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.