Andelskassen - mere end en bank

Bankens historie

Danske Andelskassers Bank har rødder tilbage til 1915, hvor en ildsjæl ved navn Niels H. Jessen fra landsbyen Outrup i Sydvestjylland stiftede Danmarks første andelskasse ud fra et ønske om at sikre lånemuligheder i lokalområderne.

Fælles var grundprincipper som solidarisk ansvar og ”en mand, en stemme”.

En historie om mennesker snarere end om penge

Vi er altså en del af en historie, der i højere grad handler om mennesker end om penge. Det er en historie om mennesker med holdninger til og ønsker for andelskassernes og lokalsamfundenes udvikling – og med en vilje til at arbejde for at realisere disse holdninger og ønsker.

Der er sket meget i løbet af bankens mere end 100-årige historie, som vi kort har ridset op i tidslinjen herunder.

2011

Aktionærråd og fonde etableres.

2011

SDA og Danske Andelskassers Bank fusionerer til ét pengeinstitut - et aktieselskab under navnet Danske Andelskassers Bank A/S og optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen.

1986

Grundet EF-krav går andelskasserne sammen i Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). De bevarer selvstændighed, men fungerer som ét pengeinstitut.

1970

Foreningen Danske Andelskasser danner egen bank, Danske Andelskassers Bank i Hammershøj.

1969

Foreningen ”Danske Andelskasser” rummer nu alle knap 60 andelskasser i Danmark.

1921

31 andelskasser samles i foreningen ”Danske Andelskasser” og etablerer bl.a. fælles revision.

1915

Den første andelskasse etableres i Danmark.

En stærk og solid bank

Gennem de senere år har Danske Andelskassers Bank har haft en positiv udvikling. Vi har et forretningsomfang i niveauet 30 mia. kr. samt en egenkapital på mere end 2 mia. kr. Vi har 18 filialer og rådgivningscentre og beskæftiger 310 medarbejdere. Så vi er et stærkt og solidt pengeinstitut med en effektiv og sund forretning.

I Andelskassen ønsker vi at være mere end en bank for vores kunder, og det ligger i vores DNA at bidrage til udvikling af lokalområderne. Derfor uddeler vi hvert år Andelskassepriserne. Derfor er vi stolte af vores tætte og stærke partnerskaber, hvor vi spiller hinanden og vores produkter gode. For det kommer kunderne i lokalområderne til gavn, samtidig med at vi bevæger os mod vækst.

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen – er i dag en samlet bank med en fælles kultur, hvor andelskassetankegangen og ambitionen om at skabe en positiv udvikling i lokalområderne stadig er dybt forankret i banken og kommer til udtryk i stort set alt, hvad vi involverer os i.

Eller som vi siger her i Andelskassen: Sammen kan vi mere.

Sammen kan vi mere

"Sammen kan vi mere", er Andelskassens slogan. Det fortæller, hvad vi gerne vil gøre for dig og det lokalsamfund, du er en del af.

 

Mange ting er lettere - og sjovere - at gøre i fællesskab. Når du står over for noget, som du aldrig har prøvet før, er det rart at få hjælp.

 

Har du en drøm, et godt initiativ eller en spændende idé, er det meget lettere at føre den ud i livet med opbakning fra andre.

 

Næsten uanset, hvad du drømmer om, bliver det lettest, hvis du har et godt økonomisk overblik og mulighed for at tale med en, du har tillid til. En person, der forstår dig, din hverdag og dine værdier.

 

De færreste har præcist samme behov, og ingen har de samme drømme gennem hele livet. Det er det, der er målet for os: At være der, hvor du er - i livet, i verden og i din økonomi.

Om banken

Governance

Her kan du få overblik over bankens bestyrelse, direktion og organisation.

Om banken

Vedtægter

Vedtægter for Danske Andelskassers Bank.

Investor i Danske Andelskassers Bank

Investor

Rapporter

Her finder du bankens regnskaber og øvrige finansielle rapporter.

Investor

Bankens aktie

Følg udviklingen i Danske Andelskassers Bank-aktien.

Investor

Selskabsmeddelelser

Se alle selskabsmeddelelser fra Danske Andelskassers Bank.