Oplysninger om dit kundeforhold

Andelskassen er ifølge hvidvasklovgivningen forpligtet til at kende sine kunder og forstå, hvordan kunderne bruger banken. Det gælder både, når du kommer som helt ny kunde, men også som eksisterende kunde. Vi vil derfor med jævne mellemrum bede dig om at svare på spørgsmål om din økonomi, dit forventede forretningsomfang med banken og/eller indsende legitimation.

Vejledning til at svare på spørgsmål om din privatøkonomi

Inden du begynder på besvarelsen, anbefaler vi, du læser vejledningen herunder. Vejledningen er en hjælp, så du bedst mulig kan svare på spørgsmål om din økonomi m.m. Når du har læst vejledningen, starter du din besvarelse nederst på siden.

Undervejs i besvarelsen vil du møde forskellige spørgsmål samt blive bedt om at uploade forskellige dokumenter.

Du skal derfor være opmærksom på:

Legitimation

I løbet af besvarelsen skal du uploade et billede af dit kørekort eller pas. Du skal også uploade et billede af dit sundhedskort/sygesikringskort.

Løn

Ved spørgsmål om løn er det den udbetalte løn efter skat, der skal angives. Oplysningerne finder du på din lønseddel fra din arbejdsgiver.

Betalinger fra 3. mand

Ved spørgsmål om indbetalinger fra 3. mand skal du være opmærksom på, at MobilePay og andre lignende betalingstjenester også er 3. mands-indbetalinger.

Dokumenter

Til sidst i besvarelsen kan du blive bedt om at uploade forskellige dokumenter, hvis du:

 • Er udenlandsk statsborger. Så skal du uploade:
  • Nyeste komplette skatteoplysninger fra skat.dk OG
  • Opholds- og arbejdstilladelse eller ansøgning til SIRI
 • Er dansk statsborger, der er kommet til Danmark efter at have arbejdet eller studeret i udlandet i mere end 6 måneder. Så skal du uploade:
  • Nyeste komplette skatteoplysninger fra skat.dk OG
  • Opholds- og arbejdstilladelse eller ansøgning til SIRI
 • Har bopæl uden for Danmark og inden for EU. Så skal du uploade:
  • Lejekontrakt med navn og adresse ELLER
  • Udskrift fra udenlandsk bank med navn og adresse
  • Årsopgørelse, skatteregnskaber og dokumentation for formuens oprindelse
 • Har bopæl uden for EU. Så skal du uploade:
  • Lejekontrakt med navn og adresse ELLER
  • Udskrift fra udenlandsk bank med navn og adresse
  • Årsopgørelse, skatteregnskaber og dokumentation for formuens oprindelse
 • Er en politisk eksponeret person (PEP). Så skal du uploade:
  • Dokumentation for midlernes oprindelse
  • Bopælsattest, hvis flyttet to gange på ét år

Vi håber, vejledningen er en hjælp under din besvarelse. Vi anbefaler, du sætter god tid af til at udfylde besvarelsen.

Start din besvarelse her

Privat