Organisation og ledelse

Danske Andelskassers Banks bestyrelse varetager den overordnede strategiske ledelse af banken. Danske Andelskassers Banks direktion forestår den daglige ledelse af banken.

Governance

Om banken

Bestyrelse

Danske Andelskassers Banks bestyrelse varetager den overordnede strategiske ledelse af banken.

Om banken

Direktion

Direktionen i Danske Andelskassers Bank består af administrerende direktør Jan Pedersen og bankdirektør Alma Lund Høj.

Om banken

Organisation

Banken har 19 rådgivningscentre og et landbrugscenter, der under navnet Andelskassen dækker både Jylland, Fyn og København. Direktionen og centrale afdelinger er placeret i Hammershøj mellem Randers og Viborg.

Om banken

Aktionærråd

Bankens lokale forankring sikres blandet andet gennem vores fem aktionærråd.

Om banken

Fonde

Andelskasserne har to fonde fordelt på område Syd og område Nord.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg:

Revisionsudvalg

Risikoudvalg

Vederlagsudvalg

Nomineringsudvalg