Bobehandling

Når du mister en af dine nærmeste, er der mange ting at tage stilling til omkring økonomi og arv. På denne side har vi samlet nogle af de mest almindelige opgaver, du som arving kan blive pålagt eller skal forholde dig til.

Privat

Hvad sker der ved et dødsfald?

Når Andelskassen får besked om et dødsfald, spærrer vi afdødes konti (også fælleskonti), depot, kort mv., så vi sikrer boets midler. Eventuelle fuldmagter ophører ved død.

 

Hvad med de faste betalinger?

Som arving er du ikke forpligtet til at betale regninger i boet, før der er udstedt en skifteretsattest.

Hvis der er udgifter som fx husleje, der bliver betalt fra en af de spærrede konti, anbefaler vi, at disse betalinger flyttes til ny fremtidig betalingskonto i ægtefælles eller samlevers navn. Det kan du gøre ved at kontakte Andelskassen (se kontaktoplysninger længere nede på siden).

Er der ikke fælles konti, ægtefælle eller samlever registreret i Andelskassen, slettes alle betalinger på afdødes konti.

 

Betaling af regninger

Andelskassen betaler ikke regninger, før skifteretsattesten foreligger. Heller ikke eventuelle udgifter til begravelse.

Dokumenter til skifteretten

Andelskassen sender afdødes oplysninger til skifteretten (fx oplysninger om konti og depot). Skifteretten bruger oplysningerne til at behandle boet og til at vejlede arvingerne om de forskellige bobehandlingsformer, fx privat skifte eller uskiftet bo.

Udstedelse af skifteretsattest

Skifteretten udsteder en skifteretsattest, der fortæller, hvem boets arvinger er. Du skal huske at sende en kopi af skifteretsattesten til Andelskassen, da vi ikke automatisk modtager den fra skifteretten.

Når Andelskassen modtager skifteretsattesten og legitimation fra arvingerne, får du adgang til boets midler. Hvis der er flere arvinger, kan det være praktisk med skiftefuldmagter, så det kun er én person, der administrerer boets midler. I modsat fald skal alle arvinger underskrive, hver gang der skal ske noget med boets engagement i Andelskassen.  Hvis der er flere arvinger, og der er afgivet fuldmagt, skal Andelskassen alene modtage legitimation på fuldmagtshaver(e). Fuldmagt findes på Domstol.dk.

Du kan indsende legitimation og kopi af skifteretsattest via Andelskassens Netbank (kræver, at indsender er kunde) eller via formularen herunder. Husk at oplyse afdødes CPR-nummer samt dine kontaktoplysninger.

 

Opgaver under skiftet

Når skifteretten har udstedt en skifteretsattest, pålægges arvingerne en række opgaver. Som arving kan du vælge at løse opgaverne selv eller at få en advokat til at hjælpe dig.

Det er fx disse opgaver:

  • Skifteretten indrykker meddelelse i Statstidende, så evt. kreditorer kan anmelde deres krav senest otte uger fra indrykningsdagen.
  • Betale diverse regninger
  • Betale evt. gæld. Andelskassen har ret til at modregne i indestående pr. dødsdagen
  • Betale evt. skat af boet (dødsboskat)
  • Salg af evt. ejendom
  • Sikre betaling af boafgift, inden arven fordeles til retmæssige arvinger
  • Fordele arven

Privat

Hvad sker der med afdødes pensionsordning?

Pensionsopsparing (dog ikke selvpension og indekskonti) udbetales som hovedregel uden om boet til nærmeste pårørende. Når Andelskassen modtager skifteretsattesten, og hvis afdøde havde en pensionsordning i Andelskassen, tager afdelingen for bobehandling kontakt til rette person med henblik på udbetaling af pensionsordningen.

Privat

Ejer afdøde fast ejendom?

Ejer afdøde en ejendom, du skal sælge, anbefaler vi, at du kontakter Andelskassen om indfrielse af eventuelle prioritetslån mv.

Afslutning af boet

Når du er klar til at fordele midlerne i boet, er det vigtigt, at Andelskassen får oplyst, hvordan vi skal fordele boet. Herunder også registrerings- og kontonummer på alle arvinger. Når boet er færdigbehandlet, vil du få besked fra Andelskassen.

 

Bemærk: Andelskassen beregner gebyrer for behandling af boet. Du kan se de til enhver tid gældende priser i vores prisbog.

 

Privat

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 87 99 36 75 (tast 2) eller sende en mail.

Udfyld formularen og vedhæft dokumenter

Oplysninger om afdøde

Indtastes uden bindestreg

Oplysninger om dig

Vedhæft relevante dokumenter - fx fuldmagt, skifteretsattest, regninger

Samtykke