Aktionærråd

Danske Andelskassers bank har fem aktionærråd tilknyttet, der er medvirkende til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken.

Danske Andelskassers Banks mange aktionærer er inddelt i fem aktionærkredse.

Hvert år holdes der - senest fem uger før den ordinære generalforsamling - aktionærmøde i hver kreds, hvor man som aktionær kan få en orientering om Danske Andelskassers Banks resultat for det forgangne år, høre om udviklingen i kredsens filialer i perioden, tale og stemme (ud fra princippet "en mand, en stemme") om regionens aktionærråd.

Aktionærrådene har blandt andet til opgave at erfaringsudveksle, drøfte og formidle viden til/med center- og filialdirektører i den aktionærkreds, de er en del af - de er således på samme tid lokalområdets repræsentanter i forhold til banken og bankens repræsentanter i forhold til lokalområderne.

Læs aktionærrådenes forretningsorden: Forretningsorden for aktionærrådene i Danske Andelskassers Bank A/S

Læs om valgproceduren: Valgregulativ vedrørende valg til aktionærråd

Der er valg til aktionærrådene en gang om året. Valgperioden er to år.

Uddeling af priser

Om banken

Andelskasseprisen

Andelskassesprisen tildeles som en særlig anerkendelse til en person eller et par, som har gjort en særlig indsats for et af aktionærkredsens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område.

Om banken

Sammen kan vi mere-prisen

Sammen kan vi mere-prisen består af tre priser, som tildeles som en særlig anerkendelse til tre foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af aktionærkreds lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område.

Om banken

Aktionærråd Østjylland

Lars Danmark, formand
Jan Munkholm, næstformand
Dennis Andersen
Anders Gundersen
Palle Holm
Magnus Leth Nielsen
Jesper Nørgaard Nielsen
Kasper Bilde Nielsen
Morten Hove Sørensen
Karen Tolborg Thyssen

Aktionærråd Syd- og Vestjylland

Asger Pedersen, formand
Chresten Haugaard, næstformand
Kurt Bjarne Bjerrum
Lars Vinneck Hansen
Marianne Gammelgaard Jensen
Niels Clement Justesen
Henning Jørgensen
Lene Sønderby Knudsen
Tommy Skov Kristensen
Preben Højbjerg Larsen
Rasmus Pultz Lauridsen
Hans Jørn Madsen
Henny Dahl Skov
Erik Kjærgaard Thomsen
Keld Vestergaard

Aktionærråd Midtjylland

Anders Bertel, formand
Jens Clausager, næstformand
Karl Tavs Andersen
Gert Bertel
Jørgen Leegaard Bjerre
Jens Clausager
Bjarne Heilskov
Torben Heide Husted
Jonas Steiniche Jensen
Laila Kempel
Per Horslund Mortensen
Mads Skræm
Ole Juul Svendsen
Peter Waldemar Sørensen

Aktionærråd Sønderjylland

Marcus Rey, formand
Maj Kirkegaard Rotne, næstformand
Steen Iwang
Hans Overby
Liz Paulsen
Peter Høffner Thomsen

Aktionærråd Fyn og Sjælland

Helle Bæklund Eriksen, formand
Anne Holm, næstformand
Mette Andersen
Preben Arndal
Morten Dissing
Carsten Krag Eriksen
Michael Fáhlen
Pia Vissing Hansen
Hans Hvenemose Jensen
Charlotte Kjærgaard
Poul Møller