Forretning med udlandet

Andelskassen har indblik i de procedurer, der gælder, hvis din virksomhedsdrift involverer forretning med udlandet.

Med opbakning fra vores udlandsafdeling kan vi hjælpe dig med alle typer forretninger med udlandet.

Vi er således klar til at hjælpe dig med for eksempel udlandsbetalinger, valutahandel, dokumentinkasso, remburser, garantier, valutaindlån, valutalån og hele den øvrige vifte af udlandsforretninger.

Betalinger til og fra udlandet

Skal du overføre penge til udlandet, eller skal du modtage penge fra udlandet?

Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso er en betalingsform, din virksomhed kan benytte ved handel med udenlandske virksomheder.

Remburs

Det kan være svært at vurdere betalingsevne og betalingsvilje hos en ny samhandelspartner. Ligeledes kan en evt. retsforfølgelse være vanskelig – her kommer remburs ind i billedet.

Har du brug for et godt råd?

Kontakt din rådgiver