Whistleblower

Andelskassen har en intern whistleblowerordning, der giver medarbejderne mulighed for at indberette overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning.

I Andelskassen har vi en intern whistleblower-ordning, der giver medarbejderne mulighed for at indberette overtrædelser, potentielle overtrædelser eller alene ved mistanke om overtrædelse af EU-retten, lov om finansiel virksomhed eller hvidvasklovgivningen samt andre alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold som f.eks. bestikkelse, dokumentfalsk, underslæb, overtrædelse af skattelovgivningen, seksuel chikane og grov chikane.

Ønsker du som ekstern interessent, fx kunde eller samarbejdspartner, at foretage en indberetning om Andelskassen, kan du gøre det via Finanstilsynets eller Datatilsynets whistleblowerordninger.

Finanstilsynets whistleblowerordning

Datatilsynets whistleblowerordning