Samfundsansvar og bæredygtighed

I Andelskassen går samfundsansvar og bæredygtighed hånd i hånd.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

I mere end 10 år har vi i Andelskassen haft en mission, der fortæller, at ”Vi tager ansvar for en bæredygtig udvikling sammen med vores kunder og de samfund, vi er en del af."

En mission, som stadig rammer fuldstændig plet. Fokus på bæredygtighed i et miljø- og klimaperspektiv er mere relevant end nogensinde. Det samme er nærheden til vores kunder og de lokalsamfund, de er en del af. Det at gå sammen og være en del af fællesskaber er vigtig, fordi alle har brug for gode relationer. Med mere end 100 års historie som relationsbank bakker vi op om fællesskaber, foreninger og de mange ildsjæle, der tager vare på, at mennesker mødes.

 

 

 

Men vores historie som relationsbank peger også fremad. Ind i en fremtid, hvor vi sætter aftryk, som har stor betydning for vores fremtidige relationer. Det er helt naturligt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi bedst kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Derfor arbejder vi med alle tre bogstaver i ESG.

Se også bankens politik for bæredygtighed og rapport om bæredygtighed 2023.

E for environment

I Andelskassen forpligter vi os til at reducere vores miljøpåvirkning. Energiforbrug bliver overvåget og initiativer, der kan nedbringe CO2-aftryk implementeret. Vi understøtter kundernes mulighed for bæredygtig investering og finansiering.

Solceller

Der er flere måder, vi kan nedbringe vores CO2-udslip på, og det er vi opmærksomme på. Vi har netop fået opsat solceller på filial i Koldby, og er i gang med at undersøge mulighederne på andre lokationer – heriblandt vores hovedkontor.

 

Ladestandere til elbiler og plug-in hybridbiler

Som et led i at bakke op om den grønne omstilling har vi opsat ladestandere til elbiler og plug-in hybridbiler. Det er sket via et samarbejde med Clever, som gør det muligt for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere at oplade deres eldrevne biler på syv af bankens lokationer. Vi ser fortsat på mulighederne for at opsætte endnu flere ladestandere.

 

Energioptimering

Vi arbejder løbende med at energioptimere og renovere vores bygninger. For at overvåge vores aftryk opgør vi i dag C02-aftryk på scope 1 og scope 2 og vil på længere sigt også opgøre på scope 3. Opgørelserne indgår i den årlige ’Rapport om bæredygtighed’.

 

Betalingskort i genbrugs-PVC

Når vores kunder bestiller et nyt betalingskort - eller når betalingskortet er udløbet, og der skal bestilles et nyt - så bliver kortet fremstillet i genbrugs-PVC. 

Privat

S for social impact

Andelskassen bygger på et stærkt fundament, hvor det altid har været afgørende at bidrage til en langsigtet positiv udvikling i de lokalområder, hvor vores kunder bor. Samtidig er det vigtigt for os at sikre, at alle vores aktiviteter bliver udført med respekt for menneskerettighederne.

Sammen kan vi mere-prisen

Hvert forår afholder vi aktionærmøder for vores fem aktionærkredse. I hver kreds uddeler vi tre Sammen kan vi mere-priser. Med priserne anerkender vi foreninger, grupper eller lignende, der i løbet det foregående år har gjort en særlig indsats.

I december kan borgere i lokalområderne indstille foreninger, grupper eller andre ildsjæle. Aktionærrådene udpeger tre modtagere af Sammen kan vi mere-prisen i hver aktionærkreds.

Hver pris er på 15.000 kr. som vi overrækker sammen med et diplom.

 

Andelskasseprisen - anerkendelse af lokale ildsjæle

Vi giver Andelskasseprisen som en anerkendelse til en person eller et par, der har gjort en særlig indsats for et af de mange lokalområder, hvor vores kunder bor.

Vi uddeler en Andelskassepris i hver af vores fem aktionærkredse. Det sker på forårets aktionærmøder. I december kan borgere i lokalområderne indstille ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område. Aktionærrådene udpeger modtagere af prisen i hver aktionærkreds.

Prisen består af et kontant beløb på 5.000 kr. og en gavekurv med delikatesser.

 

Fonde bakker op om lokalområder, hvor vores kunder bor

Med fondene for område Syd og område Nord uddeler vi midler, der er til gavn for almen nytte og velgørende formål. I 2022 uddelte fondene bl.a. penge til:

 • Forskønnelse af udearealerne ved Årre kro
 • Solceller på Kongeåhallen
 • Sæt ensomhed og udsathed skakmat – Dansk Skoleskak
 • Brobygning og Mesterlære – Danmarks Kostumarium - ej blot til lyst
 • Udeliv på Samlejren
 • Fælles naturområde i Stauning
 • Svampetur til Blåbjerg Plantage - Lunde, Outrup-Henne 4H

Du kan se her, hvornår det er muligt at søge fondene og til hvilke formål: Fondene for Andelskasserne i område Nord og Syd

Private Banking

Vi bakker op om borgere, der går sammen om bæredygtige løsninger

Helle Energi

Som en tidlig julemand mødte områdedirektør Mikael Breinholt Juhl fra Andelskassen op med 150.000 kroner til projektet. Penge der virkelig varmer.

Foto og tekst: Henrik Reintoft

Andelstankegangen er dybt forankret i Andelskassens dna. Den kommer til udtryk i vores pay off ’Sammen kan vi mere’, som fortæller, at vi tror på, at vi kan mere sammen end hver for sig. At gode relationer er vigtige for os alle. Med det afsæt er vi meget opmærksomme på at være til stede og bakke op der, hvor vores kunder bor. Det var derfor helt naturligt, at vi meldte os på banen, da vi hørte, at borgere i den tidligere Helle Kommune ville gå sammen om et fælles fjernvarmeanlæg i den nyoprettede forening Helle Energi. Indtil nu har 1.352 husstande sagt ja til at være med. Borgere, der i dag har enten olie- eller gasfyr.

Da Mikael Breinholt Juhl, der er den ene af Andelskassens områdedirektører, hørte om tiltaget, kontaktede han Helle Energi og spurgte, om Andelskassen kunne få lov at være med til det første borgermøde. Resultatet blev, at Mikael mødte op i Helle Hallen med en check på 150.000 kr. Penge, som skulle bruges til den undersøgelsesfase, der skal til for at hjælpe det historiske anlægsprojekt i gang.

”Vi har mange kunder i området. De havde pludselig meget dyre varmeregninger. Ud over, at det betyder noget i de månedlige udgifter, er boliger med dyre varmeomkostninger svære at sælge. Med fjernvarmen får de en løsning med en række stordriftsfordele og mulighed for at optimere både indkøb og service ved at gå sammen – frem for at have mange små anlæg. Samtidig er det en løsning, som også er mere bæredygtig og grøn end olie- og gasfyr,” Mikael Breinholt Juhl.

Han ser dermed bæredygtigheden på flere planer. For det første taler det ind i fællesskabstanken og bæredygtige lokalsamfund, som er helt i tråd med, at vi i Andelskassen arbejder ud fra ’Sammen kan vi mere’. Muligheden for at drive et fjernevarmeanlæg med grønne energikilder er derudover en vigtig grund. Endelig er det også en bæredygtig løsning i forhold til den enkelte borgers hverdag og økonomi.

Bæredygtighed fik os til at smile

Bæredygtighedspolitik, strategi og indsatser er måske ikke altid det, der bringer smil frem. Det er en seriøs opgave. En opgave vi i Danske Andelskassers Bank A/S er godt i gang med.

På et morgenmøde i Kommunikation & Marketing og gennemgik vi vores merchandise og talte om bæredygtighed. Til den yngste målgruppe i vores ungdomskoncept havde vi linealer og blyanter, som skulle udgå af sortimentet. Men, hvad med dem, vi havde på lager? Resultatet af en god dialog blev, at vores grafiker Rikke kom i kontakt med Mødrehjælpen og Help Ukraine. Begge ville meget gerne modtage linealer og blyanter. I Ukraine skulle de ud på en helt ny skole i byen Irpin, der er en af de byer, som er smadret under krigen.

Da Rikke en morgen sagde: ”Ej, nu skal I se” og sendte en mail videre med billeder af glade skolebørn med linealer og blyanter, var der glæde i afdelingen. Følelsen af, at der ikke altid skal så meget til for at agere bæredygtigt og være med at gøre en forskel, giver lyst til mere.

 

Sammen trak vi i fodboldtrøjerne

Fredag den 3. marts var der Fodboldtrøjefredag og i bedste Sammen-kan-vi-mere-ånd trak vi i trøjerne og startede en indsamling. Tilsammen indsamlede vi 23.475 kr. Et beløb, banken valgte af fordoble.

På vegne af hele holdet kunne vores administrerende direktør, Jan Pedersen, derfor overrække et beløb på 46.950 kr. til Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen.

Hun tog imod beløbet med kommentaren: "Selve dagen giver rigtig meget til familierne med kræftramte børn. Den dag mærker de virkelig, at der er nogen, som anerkender, at det at have et barn med kræft, det er ikke bare lige til," siger Marianne Benzon

Billede fra overrækkelsen onsdag den 19. april 2023

 

Medarbejdertrivsel

Vi besluttede i 2022 at få lavet en trivselsundersøgelse i hele organisationen med det blik, at trivsel er et spørgsmål om arbejdslyst. Vi lavede en aftale med GAIS om at klarlægge trivslen blandt alle vores medarbejdere. GAIS har en stor erfaring på området, og måden, de måler på, er baseret på forskning på området. Vi følte derfor, at vi kunne være trygge ved processen.

Undersøgelsen viste, at vi ligger langt over danskernes arbejdslyst generelt. Det er vigtigt. For et job er ikke bare ikke bare et job. Det er vigtige timer, som skal give energi og værdi for den enkelte.

Privat

G for governance

I Andelskassen vil vi sørge for, at organisationen er ansvarlig og gennemsigtig i alle aktiviteter. Vi overholder alle relevante love og reguleringer og sikrer, at kunder, medarbejdere og øvrige interessenter kan stole på bankens forretningsetik.

Vi har udarbejdet en politik for bæredygtighed og arbejder med en række initiativer i en styregruppe for bæredygtighed, der er ledet af organisationens bæredygtighedsansvarlige. Politikken tager udgangspunkt i anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans og de lovmæssige krav.

Overordnet skal politik for bæredygtighed sikre:

 • Banken skal grundlæggende sikre en stabil og fornuftig økonomisk udvikling til gavn for medarbejdere, aktionærer, lokalsamfund, kunder og banken.
 • Banken skal bidrage til vækst, udvikling og værdiskabelse.
 • Banken skal sikre, at lovgivning, konventioner og menneskerettigheder overholdes i hele forsyningskæden samt bidrage til bæredygtighed i hele forsyningskæden.
 • Banken skal endvidere sikre demokratisk kultur og demokratiske værdier, herunder via bankens aktionærråd og aktionærer.
 • Banken skal være en stærk samarbejdspartner, så kunderne kan udnytte deres muligheder og indfri deres drømme samt er i stand til at håndtere udfordringer

Verdensmål

Bankens mission, og det at vi er en relationsbank, danner rammen for bankens kommunikation omkring bæredygtighed og ESG. Vi har udvalgt tre verdensmål, som understøtter bankens strategi og Politik for bæredygtighed samt de nuværende og fremadrettede tiltag inden for ESG.

De tre udvalgte verdensmål er:

 • Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 13 – Klimaindsats
 • Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling

Klima og miljø

Klima og miljø er centrale områder i forhold til store og små beslutninger og initiativer både i banken, hos vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder derfor vores kunder grønne produkter i form af Klima Bolig, Klima BIL og bæredygtig investering og støtter op om vores samarbejdspartneres bæredygtige produkter som eksempelvis Totalkredits Energiberegner.

Privat

Vi har indgået et samarbejde med Clever og opsat ladestandere til eldrevne biler ved flere af bankens filialer og ved bankens hovedkontor.

I forbindelse med nybyggeri og renovering af bankens bygninger tilstræber vi at indtænke energibesparende og miljørigtige løsninger, så bankens samlede miljøpåvirkning begrænses.

Vi forsøger at reducere den miljømæssige påvirkning mest mulig ved at begrænse print, udnytte digitale og papirløse løsninger, hvor det er muligt, samt ved sortering af affald.

Vil du vide mere om banken?

Læs mere om bankens historie