Samfundsansvar og bæredygtighed

I Andelskassen går samfundsansvar og bæredygtighed hånd i hånd.

Danske Andelskassers Bank er opstået i lokalsamfund, der primært ligger uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Banken har et historiskbaseret etisk ansvar, der særligt knytter sig til de lokalområder, banken er en del af, ligesom banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør inden for pengeinstitutsektoren. Heri indgår et ansvar for indberetning til myndigheder, hvidvaskovervågning samt samarbejde med myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet.

Det betyder, at banken i sit arbejde med samfundsansvar har et særligt fokus på at tage ansvar for lokalområdernes udvikling gennem sit virke som pengeinstitut.

Ved at skabe en positiv udvikling for lokalsamfundene skabes en positiv udvikling for bankens kunder som igen skaber en positiv udvikling for banken og dermed for bankens aktionærer.

 

Vi bakker op om borgere, der går sammen om bæredygtig løsning

Andelstankegangen er dybt forankret i Andelskassens dna. Den kommer til udtryk i vores pay off ’Sammen kan vi mere’, som fortæller, at vi tror på, at vi kan mere sammen end hver for sig. At gode relationer er vigtige for os alle. Med det afsæt er vi meget opmærksomme på at være til stede og bakke op der, hvor vores kunder bor. Det var derfor helt naturligt, at vi meldte os på banen, da vi hørte, at borgere i den tidligere Helle Kommune ville gå sammen om et fælles fjernvarmeanlæg i den nyoprettede forening Helle Energi. Indtil nu har 1.352 husstande sagt ja til at være med. Borgere, der i dag har enten olie- eller gasfyr.

Da Mikael Breinholt Juhl, der er den ene af Andelskassens områdedirektører, hørte om tiltaget, kontaktede han Helle Energi og spurgte, om Andelskassen kunne få lov at være med til det første borgermøde. Resultatet blev, at Mikael mødte op i Helle Hallen med en check på 150.000 kr. Penge, som skulle bruges til den undersøgelsesfase, der skal til for at hjælpe det historiske anlægsprojekt i gang.

”Vi har mange kunder i området. De havde pludselig meget dyre varmeregninger. Ud over, at det betyder noget i de månedlige udgifter, er boliger med dyre varmeomkostninger svære at sælge. Med fjernvarmen får de en løsning med en række stordriftsfordele og mulighed for at optimere både indkøb og service ved at gå sammen – frem for at have mange små anlæg. Samtidig er det en løsning, som også er mere bæredygtig og grøn end olie- og gasfyr,” Mikael Breinholt Juhl.

Han ser dermed bæredygtigheden på flere planer. For det første taler det ind i fællesskabstanken og bæredygtige lokalsamfund, som er helt i tråd med, at vi i Andelskassen arbejder ud fra ’Sammen kan vi mere’. Muligheden for at drive et fjernevarmeanlæg med grønne energikilder er derudover en vigtig grund. Endelig er det også en bæredygtig løsning i forhold til den enkelte borgers hverdag og økonomi.

Klima og miljø er centrale områder i forhold til store og små beslutninger og initiativer både i banken, hos vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder derfor vores kunder grønne produkter i form af Klima Bolig, Klima BIL og bæredygtig investering og støtter op om vores samarbejdspartneres bæredygtige produkter som eksempelvis Totalkredits Energiberegner.

 

Ydermere har vi indgået samarbejde med Clever og opsat ladestandere til eldrevne biler ved flere af bankens filialer og ved bankens hovedsæde.

I forbindelse med nybyggeri og renovering af bankens bygninger tilstræber vi at indtænke energibesparende og miljørigtige løsninger, så bankens samlede miljøpåvirkning begrænses.

Vi forsøger at reducere den miljømæssige påvirkning mest mulig ved at begrænse print, udnytte digitale og papirløse løsninger, hvor det er muligt, samt ved sortering af affald.

Vil du vide mere om banken?

Læs mere om bankens historie