Garantiformuen

Garantiformuen dækker omfattede indskud indtil et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder i tilfælde af bankens konkurs.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser og obligationer, der er udstedt af Danske Andelskassers Bank A/S.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Hvis Danske Andelskassers Bank A/S går konkurs, vil du modtage en generel orientering, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med banken og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Oplysningsskema

Du finder oplysningsskemaet med grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud her:

Oplysningsskema

Mere information

Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler hos Finansiel Stabilitet.