Rapporter

Se bankens regnskaber og øvrige rapporter.

Investor

Regnskaber

Danske Andelskassers Bank offentliggør regnskaber på kvartals-, halvårs- og helårsbasis.

Investor

Risikorapporter

I henhold til loven offentliggøres risikorapporter. Disse risikorapporter indeholder blandt andet beskrivelser af, hvordan Danske Andelskassers Banks solvensbehov beregnes.

Investor

Vederlagsrapporter

Siden 2020 har børsnoterede selskaber skullet aflægge og offentliggøre en årlig vederlagsrapport.

Investor

God selskabsledelse

Banken offentliggør hvert år rapporter vedrørende god selskabsledelse, der beskriver bankens holdninger og efterlevelse af anbefalinger mv.

Investor

Rapporter om bæredygtighed

Banken har nedskrevet en række principper om sit samfundsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility). Vi rapporterer årligt på disse principper.