Selskabsledelse

Danske Andelskassers Bank har principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet, men væsentligt grundlag for forretningsførelsen. Dette er en naturlig følge af andelskassernes historie og rod i lokalområderne. Banken offentliggør hvert år rapporter vedrørende god selskabsledelse, der beskriver bankens holdninger og efterlevelse af anbefalinger mv.

God selskabsledelse

Med udgangen af 2009 offentliggjorde Danske Andelskassers Bank (i regi af SDA-koncernen) for første gang en corporate governance-rapport, og siden har banken hvert år offentliggjort opdaterede rapporter med baggrund i de til enhver tid gældende anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse.

Den seneste opdatering fra Komiteen for god Selskabsledelse blev offentliggjort 6. maj 2013, og umiddelbart herefter besluttede NASDAQ OMX Copenhagen at medtage anbefalingerne i Regler for udstedere af aktier med virkning fra 1. juni 2013.