Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Danske Andelskassers Bank er engageret i at efterleve samtlige krav, som stilles til banksektoren.

Baggrund

Fordi Danske Andelskassers Bank er særdeles aktiv på områder som formueforvaltning, national og international betalingsformidling, valutahandel, fondshandel, værdipapirforvaltning osv., er der en vis risiko for, at kunder udnytter banken til hvidvask af penge og terrorfinansiering.

Denne risiko tages meget alvorligt, og der er i Danske Andelskassers Bank et stort fokus på de eksisterende regler for Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML) samt reglerne til forhindring af terrorfinansiering.

Danmark har et lavt niveau af økonomisk kriminalitet, og risikoen for transaktioner med pengehvidvaskningsøjemed eller til terrorfinansieringsformål er behersket. Dette er konklusionen af FATF (Financial Action Task Force) om Danmark.

Danske Andelskassers Bank er alligevel bevidst om, at der altid er en vis risiko som pengeinstitut for at blive misbrugt af kriminelle under dække af et kundeforhold. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre mulighederne for at opdage og derefter indberette eventuelle forsøg på at bruge banken til afvikling af transaktioner med kriminel baggrund.

Hos Danske Andelskassers Bank overvåger vi løbende, hvorvidt vores kunder, og transaktioner foretaget af vores kunder, er omfattet af sanktioner. Dette er forpligtelse banken har jf. gældende lov. Sanktioner er sædvanligvis indført mod personer, virksomheder og lande, som overtræder menneskerettigheder, understøtter terror og/eller udøver økonomisk kriminalitet.

Vil du vide mere om sanktioner, kan du blandt andet søge viden hos Erhvervsstyrelsen.

Vi har som bank en lovbestemt pligt til at kende vores kunder og forstå deres brug af banken. Derfor beder vi alle kunder udfylde et skema om formål og forventet forretningsomfang.