Finanstilsynet

Danske Andelskassers Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, der er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynet fører tilsyn med alle finansielle virksomheder i Danmark, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber,  fondsmæglere m.fl.

Siden 1. april 2010 har finansielle virksomheder skullet offentliggøre redegørelser, påtaler, påbud og risikooplysninger mv. fra Finanstilsynet på virksomhedens hjemmeside.

Du kan se Danske Andelskassers Banks modtagne redegørelser og påbud nedenfor.

 

Redegørelser fra Finanstilsynet