Bæredygtige investeringer

Med en bæredygtig investering investerer du i fremtiden.

Integration af bæredygtighedsrisici i Andelskassen

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Andelskassen yder investeringsrådgivning til vores kunder og træffer investeringsbeslutninger på kundernes vegne, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

I hovedparten af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi træffer investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Dele af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Privat

Bæredygtige investeringsforslag

Hvordan kan du som investor sikre dig, at din opsparing arbejder for en bedre verden.

Privat

Bæredygtige investeringer

Læs i brochuren "Ansvarlige investeringer der betaler sig"

Privat

Bæredygtige investeringsfonde

Introduktion af BankInvests to svanemærkede investeringsfonde.

Privat

Investering med omtanke

Når du investerer ansvarligt, investerer du i en bedre fremtid.

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Andelskassen om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet Andelskassen i forbindelse med ydelse af porteføljepleje og ved udbud af puljeløsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I Andelskassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af Andelskassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.

Andelskassen har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Andelskassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at Andelskassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med porteføljepleje og puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering.

Følgende investeringsløsninger markedsføres ikke som værende bæredygtige: Eksklusiv Formuepleje og Investpleje Frie Midler.

Her gælder følgende: De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige, økonomiske aktiviteter - ej heller hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger, da vi ikke har tilgang til nye data, som skal ligge til grund herfor.

Kom godt i gang - tal med din rådgiver

Har du brug for hjælp til at få dine penge til at arbejde for dig, er en investeringsaftale ofte en god løsning. Kontakt din rådgiver, så I sammen kan finde ud af dine muligheder.