Vederlagsrapporter

Siden regnskabsåret 2020 har banken skullet offentliggøre en årlig vederlagsrapport i henhold til selskabslovens regler i § 139 b. 

Bankens vederlagsrapporter redegør for det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i Danske Andelskassers Bank A/S har modtaget i selskabet i løbet af et regnskabsår.

Se også bankens lønpolitik.