Risikorapporter

I henhold til loven offentliggør banken risikorapporter. Formålet med disse oplysninger er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere bankens risikoprofil og kapitalbehov. Risikorapporterne indeholder blandt andet beskrivelser af, hvordan Danske Andelskassers Banks solvensbehov beregnes.