Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Aftryk eller afkast?

2 min

30.11.2023

Investeringer har fået en tredje dimension - bæredygtighed. Men hvad skal man være opmærksom på, når man overvejer bæredygtige investeringer?

Har du investeret, har du uden tvivl forholdt dig til tidshorisont og risiko. Men i dag kan du i banker, pensionsselskaber og investeringsforeninger også forholde dig til, hvorvidt et parameter i din investeringsprofil skal være bæredygtighed.

Har du udforsket bæredygtige investeringer, er du måske stødt på forkortelsen ESG, som står for environment, social impact og governance. Helt overordnet understreger ESG, at bæredygtighed handler om, hvad fx virksomheders C02-aftryk er, og hvordan de vil nedbringe det. Samtidig sætter S’et sociale forhold på dagsordenen: Hvordan lever virksomheder op til fx menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan agerer deres samarbejdspartnere? Endelig sætter G’et fokus på god ledelse, og hvordan man arbejder med processer, der sikrer, at bæredygtigheden er del af en forretningsstrategi og adfærd.

Bæredygtig eller på vej til at blive det

Et andet ord i bæredygtighedsordbogen er greenwashing, der er en betegnelse for, at en virksomhed fremstår mere bæredygtig, end den er. Som modpol til greenwashing er EU’s ’Disclosureforordning’ sat i verden for at sikre transparens og retningslinjer for bæredygtighedskommunikation i fx fonde, banker og pensionsselskaber. Det kan lyde tungt og tørt, men forordningen giver med det, der hedder artikel 6-, 8- og 9-fonde, et ret godt overblik over, hvor bæredygtig en fond er.

Mest bæredygtige er artikel 9-fonde. Disse fonde har bæredygtighed som en del af deres forretningsstrategi og sammensætningen af virksomheder, som fonden investerer i, skal afspejle, at fonden arbejder målrettet med at have ESG-investeringer. Samtidig skal de redegøre for, hvordan de har udvalgt og efterlever konkrete FN Verdensmål.

Næste niveau er artikel 8-fonde, som omfatter virksomheder, der er på vej til at blive bæredygtige. De har ikke bæredygtige investeringer som direkte mål, men arbejder dog for at fremme og understøtte hele ESG-dagsordenen. De er med andre ord på vej til at blive bæredygtige.

Sidst kommer artikel 6-fondene, som i et bæredygtighedsperspektiv er på et basisniveau. De kan dog godt arbejde med bæredygtighedsaspekter, men lever ikke op til samme krav som artikel 8- og 9-fonde.

Tidshorisont og spredning

Til trods for, at bæredygtighed efterhånden er på alles læber, er det en rejse, som kun lige er begyndt. Vi kan derfor forvente, at det som investeringens tredje dimension kommer til at fylde mere og mere. Skal bæredygtighed være et parameter i dine investeringer på lige fod med risiko og tidshorisont, anbefaler jeg, at du kigger mere på fonde og investeringsforeningers hjemmesider. Derudover kan du altid få mere uddybende information i din bank eller i dit pensionsselskab.

2 min

30.11.2023

Til trods for, at bæredygtighed efterhånden er på alles læber, er det en rejse, som kun lige er begyndt. Vi kan derfor forvente, at det som investeringens tredje dimension kommer til at fylde mere og mere.

Group 125

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør for Formue, Investering og Markets

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner