Samarbejdspartnere

Læs om de investeringsforeninger og kapitalforvaltere, Andelskassen samarbejder med.

Andelskassen samarbejder med flere kapitalforvaltere for at kunne tilbyde vores kunder en bred vifte af produkter blandt landets bedste investeringsforeninger. Afhængig af kundens risiko sammensætter vi en portefølje blandt disse kapitalforvaltere, således vi løbende optimerer kundens afkast i forhold til ønsket risiko. Nedenfor kan du læse om de enkelte kapitalforvaltere:

Se også:

Formidlingsprovision

Kvalitetsforbedrende service: Danske Andelskassers Bank modtager formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsforeningsbeviser fra en af bankens samarbejdspartnere. For at være berettiget til at modtage denne formidlingsprovision tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services. Hvilke services man som kunde er berettiget til, afhænger af, hvor stor tredjepartsbetalingen er. Som kunde er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til din kunderådgiver, som kan oplyse, hvilke kvalitetsforbedrende services du er berettiget til, samt være behjælpelig med tilmelding til de services, hvor dette er påkrævet.