Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Renters rente: Det ottende vidunder inden for investering

2 min

27.04.2023

Albert Einstein skal efter sigende have kaldt renters rente den stærkeste kraft i universet og verdens ottende vidunder. For holder du en investering i en længere periode, kan renters rente-effekten betyde, at din investering ikke bare vokser med samme beløb år for år, men også at væksten bliver større for hvert år, der går.

Som investor er tid din bedste ven. Og her arbejder renters rente-effekten for dig. Med renters rente får du ikke bare renter af det beløb, du oprindeligt har investeret, men også af renterne. Du får altså afkast af dit afkast.

Inden for økonomien taler man om, at en investering kan vokse lineært eller eksponentielt, og det har stor betydning, om den udvikler sig på den ene eller den anden måde. Lad os for eksempel sige, at du investerer 100.000 kr., og at du får et afkast på 5 % om året efter omkostninger og skat. Så kan du enten hæve afkastet hvert år eller lade det blive stående som en del af investeringen.

I det første tilfælde får du 5.000 kr. i afkast hvert år. Det bliver et afkast på 50.000 kr. over de ti år. I det andet tilfælde får du også 5.000 kr. i afkast det første år, men allerede andet år får du 5.250 kr. i afkast, da du jo også får 5 % i afkast af afkastet fra det første år. Tredje år får du 5.512,5 kr. i afkast, og sådan bliver afkastet større år for år.

Over de ti år ender afkastet med at blive tæt ved 63.000 kr. Altså over 25 % mere end de 50.000 kr., som du får i afkast, hvis du hæver afkastet hvert år. Med renters rente opnår du derfor en eksponentiel vækst af din investering fremfor en lineær, hvilket er en fordel for din formues størrelse.

Jo længere tid, jo større afkast

De første år er forskellen på afkastet ikke så stor – uanset om du har en investering, hvor du hæver afkastet hvert år, eller hvis du har en investering, hvor du lader afkastet stå og nyder godt af renters rente. Jo længere tid, investeringen løber, jo større bliver forskellen imidlertid.

Lader du derfor pengene og afkastet fra ovennævnte eksempel med en investering på 100.000 kr. stå i 25 år, ender du med et samlet afkast på tæt ved 240.000 kr. Det skal ses i forhold til, at du kun havde fået 125.000 kr. i afkast, hvis du havde hævet afkastet hvert år. Altså næsten dobbelt så meget uden at røre en finger. Sagt på en anden måde er de 100.000 kr., du oprindeligt investerede, blevet næsten 3,5 gange så meget værd, hvor de kun var blevet 2,5 gange så meget værd, hvis du havde hævet afkastet hvert år.

Det skal siges, at jeg i eksemplet her for enkelthedens skyld har taget udgangspunkt i en enkelt investering, jeg blot har ladet blive stående. For de fleste vil det være mere aktuelt med en løbende investering – altså at man for eksempel investerer et beløb årligt, som det kan gælde for pensionsopsparinger. I så fald vil effekten af renters rente blot blive endnu kraftigere.

Invester tidligt

Under alle omstændigheder ses det, at renters rente er en meget stærk kraft inden for økonomien, og det er især to faktorer, der har betydning for, hvor meget en investering kan vokse med hjælp fra renters rente:

  1. Hvor meget det årlige afkast er
  2. Hvor længe, investeringen løber

Det første har du sjældent selv den store indflydelse på, da det afhænger af mange ydre omstændigheder, herunder ikke mindst den generelle udvikling i samfundet. Og så spiller din risikovillighed også en væsentlig rolle.

Det andet kan du bedre selv styre, og mit bedste råd må derfor være, at det gælder om at få dine penge til at arbejde for dig og familien så tidligt som muligt.

2 min

27.04.2023

Som investor er tid din bedste ven. Og her arbejder renters rente-effekten for dig. Med renters rente får du ikke bare renter af det beløb, du oprindeligt har investeret, men også af renterne. Du får altså afkast af dit afkast.

Group 125

Robert K. Lauridsen

Afdelingsdirektør Formue, Investering og Markets

Vil du vide mere om investering, og hvordan du sender dine penge på arbejde for dig?

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner