Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Storbankernes kollaps vil ikke medføre en ny finanskrise

1 min

17.08.2023

To store banker er forsvundet fra verdenskortet i 2023. To kollaps, der rystede finansverdenen og sendte tankerne tilbage til finanskrisen 2008. Skal vi frygte for fremtiden, og er det mon blot starten på en ny global finanskrise?

Et af de absolut varmeste emner i 2023 på de internationale finansmarkeder har været bankkrisen. Året var kun et par måneder gammelt, da Silicon Valley Bank krakkede. Banken var på daværende tidspunkt USA’s 16. største pengeinstitut. Og et par uger efter var uroen nået til hjertet af den europæiske banksektor med tvangsægteskabet mellem de schweiziske giganter Credit Suisse og UBS. Begivenhederne skabte store udsving på aktie- og obligationsmarkederne og genkaldte ubehagelige minder fra finanskrisen i 2008.

Anden situation i EU

Der er dog næppe grund til at frygte, at problemerne i USA og Schweiz skal udvikle sig til en ny global krise. Det er vigtigt at pointere, at den verdensomspændende finanssektor med de nye kapitalkrav har en helt anden ballast end før 2008.

Der er også en markant forskel på situationen i USA, Schweiz og inden for EU. Efter finanskrisen blev der strammet op på reglerne over hele verden. Men i de senere år har der i USA igen været tendens til deregulering, hvilket har gjort, at nogle banker har påtaget sig uforholdsmæssig stor risiko. Det var blandt andet tilfældet med Silicon Valley Bank. Med hensyn til Credit Suisse, så trækker den næppe andre europæiske banker med i faldet. Det har i en årrække været tydeligt, at banken ikke har været veldrevet. Ledelsen har forsøgt at skifte retning, men det har altså ikke været muligt i tide. Der er ikke andre europæiske banker i samme kaliber, der har været lige så udfordrede som Credit Suisse. Men det kan selvfølgelig ikke fuldstændig udelukkes, at kombinationen af hurtige rentestigninger og kundeflugt kan presse andre banker.

Herhjemme i Danmark ser vi positivt på den danske banksektor. Aktuelt følger den ene opjustering efter den anden drevet af højere indtægter fra stigende renter og disciplin på indlån samt lavere nedskrivninger. Vi fastholder derfor vores meget positive syn på bankerne.

1 min

17.08.2023

Der er også en markant forskel på situationen i USA, Schweiz og inden for EU. Efter finanskrisen blev der strammet op på reglerne over hele verden.

Group 125

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør for Formue, Investering og Markets i Andelskassen

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner