Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Investeringsudsigten siger solskin, men…

2 min

02.05.2024

Der har hersket positiv stemning og fornuftige afkast på finansmarkederne i 2024. Og det er faktisk også, hvad man kan forvente, når vi ser på de økonomiske nøgletal.

For det første er inflationen bragt ned på et fornuftigt niveau. Lavere inflation giver plads til, at renterne kan sættes ned. Det er godt nyt for de forbrugere og virksomheder, der er tungt belastet af renteudgifter. Sættes renterne ned, vil forbrugerne få mulighed for at kanalisere pengene over i forbrug, og det vil åbne for højere omsætning hos virksomhederne. Samtidig vil en rentenedsættelse betyde, at virksomhedernes renteudgifter også falder, hvilket vil være godt for indtjeningen og aktiekurserne.

For det andet er den økonomiske vækst overraskende stabil, når man tænker på, hvor aggressivt renterne er blevet sat op. I Europa ligger væksten på ca. 0,5 %. Og i USA er den med et niveau på over 2,5 % særdeles stærk. Det ser altså ud til, at vi undgår en markant vækstafmatning som pris for at få inflationen under kontrol.

Endelig er arbejdsløsheden lav og faldende. Den europæiske arbejdsløshed er næsten tre procentpoint under det langsigtede gennemsnit. I USA er der den laveste ledighed i 50 år. Forudsat at lønningerne kan holdes under kontrol, er den lave arbejdsløshed meget understøttende for virksomhedernes omsætning og dermed muligheden for at opnå en god indtjening.

De sorte svaner

Det er vanskeligt ikke at glæde sig over de gode investeringsforhold. Men der er dog en flok sorte svaner, der, hvis de flyver tættere på, kan skabe mere turbulente udsigter.

Det ser rigtig fornuftigt ud, når vi ser på afkastmulighederne for både aktier og obligationer. De faldende renter åbner for muligheder, vi har ventet på længe. Men der er stadig risikoscenarier, som man skal have et vågent øje på. En af de faktorer, som vi i banken følger tæt, er et ret skrøbeligt vækstbillede i Europa. 

Der er ikke langt til negative vækstrater, og økonomien i flere af de store lande er i problemer. Blandt andet har vi to kvartaler i træk haft negativ vækst i Tyskland. Negative økonomiske indikatorer, strammere kreditvilkår og faldende forbrugertillid tyder på, at der er nogle grundlæggende udfordringer, der skal tages hånd om.

Tysklands industri var i mange år vækstlokomotivet i europæisk økonomi. Men på det seneste har tyskerne haft store vanskeligheder med at holde økonomien på sporet. De seneste tal viser, at investorerne i Tyskland vurderer, at den nuværende økonomiske situation forværres. Vurderingen af tysk økonomi har ikke været lavere siden pandemiudbruddet i begyndelsen af 2020.

Der er dog også fremgang at spore i de seneste tal. For selvom investorerne er ekstremt negative, når det gælder vurderingen af den nuværende økonomiske situation, så stiger tilliden til fremtidsudsigterne for tysk økonomi til gengæld for syvende måned i træk. Det viser, at tyskerne selv tror på, at deres økonomi er på vej tilbage som drivkraft i Europa.

Selvom der altså er usikkerhedsmomenter, vil vi ikke anbefale, at man skruer ned for investeringerne. Der vil altid være et større eller mindre antal risikofaktorer på finansmarkederne. Det, vi ser i øjeblikket, er ikke noget, der stikker voldsomt ud. Tværtimod skal der ret meget til for at modveje den heldige kombination af makrofaktorer, der gør den aktuelle situation meget positiv.

2 min

02.05.2024

Selvom der altså er usikkerhedsmomenter, vil vi ikke anbefale, at man skruer ned for investeringerne. Der vil altid være et større eller mindre antal risikofaktorer på finansmarkederne

Group 125

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør for Formue, Markets og Investering

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner