Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Investér i grøn omstilling – og vær med til at gøre en forskel for klimaet

2 min

08.06.2023

Måske har du skåret ned på flyrejser? Måske spiser du mindre oksekød? Måske bidrager du til den grønne omstilling på andre måder. Men har du overvejet at investere i grøn omstilling og klimateknologi og på den måde bidrage endnu mere effektivt til klima?

Antallet af elbiler på vejene er stigende, vi spiser mindre kød - danskerne bidrager allerede positivt til CO2-regnskabet, men vil vi for alvor gøre en forskel, skal vi putte penge i klimateknologi.

Klimateknologien arbejder globalt og på de områder, hvor behovet for omstilling er størst. Sætter vi opsparingen til at arbejde her, har det stor effekt.

Banker skal afdække kunders bæredygtighedspræferencer

Siden august 2022 er det blevet lovpligtigt, at bankerne skal spørge kunderne om deres bæredygtighedspræferencer og tilbyde produkter, som matcher disse. Denne aktive stillingtagen har medført, at flere bliver opmærksomme på muligheden, og nu, hvor de fleste banker tilbyder bæredygtige investeringer, ser vi et område i vækst.

Fordi bæredygtighedspræferencer stadig er nyt, ligger de fleste helt midt på vejen. Dér hvor afkast, risiko og bæredygtighed går hånd i hånd. Her finder vi en løsning til dem, som matcher alle parametre. De får en god risikospredning og et godt afkast og bidrager samtidig til, at der bliver sat et positivt aftryk på kloden.

Det er et begrænset antal af vores kunder, som ligger helt deroppe, hvor bæredygtighed er det vigtigste parameter, men det er dog et paramenter, som indgår i præferencerne.

Bæredygtighed vinder frem

Det samme ser vi i markedet. De fleste produkter i dag har en middel eller høj grad af bæredygtighed. Inden for det seneste år er der dukket flere 100 % bæredygtige investeringsfonde op på markedet. Men det er stadig ganske få, som tilbyder højeste grad af bæredygtighed. Langt de fleste har dog skruet op og fået langt mere bæredygtighed ind end tidligere. Vi ser f.eks., at i puljeinvesteringer, hvor langt de fleste af vores pensionskunder ligger, investeres der med en høj grad af bæredygtighed.

I takt med denne stigning bliver det også mere interessant at rådgive om grønne investeringer. Og rådgivningen i bæredygtige og grønne investeringer er blevet langt mere kvalificeret de senere år. Investeringsrådgivere er uddannet i bæredygtighed og er opkvalificeret til at tage den grønne dialog med kunderne.

En grønnere fremtid

Det er stadig lidt for tidligt at sige noget om, hvordan bæredygtighed vil spille ind på ens investeringer – om vi om 10 år ser afkast, bæredygtighed og risiko gå hånd i hånd – eller om det bæredygtige parameter mere handler om ens ønske om og vilje til at bidrage til en grønnere fremtid. 

Men en ting er sikkert – alle kommer til at investere mere bæredygtigt i årene fremover. Det er den vej, det går, og vi vil over de kommende år se et marked i grøn vækst.

2 min

08.06.2023

Flere bliver opmærksomme på muligheden, og nu, hvor de fleste banker tilbyder bæredygtige investeringer, ser vi et område i vækst.

Group 125

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør Formue, Investering og Markets

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner