Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Hvad skal dine børn have med sig?

2 min

15.01.2024

Har du en virksomhed eller en formue, har du formodentlig også haft tanken om, hvordan du bedst får klædt dine børn på til at overtage det hele – og du er ikke den eneste.

Når livet er godt, er det ret almindeligt, at vi ikke har lyst til at tale om, at der kan komme en dag, hvor vi ikke kan tage vare på vores eget liv – og en dag, hvor vi ikke er her mere. At få taget hul på emner som testamente, fremtidsfuldmagt, generationsskifte og gavebreve kan nemt blive til ’det skal vi også have snakket om engang’. Vi lader derfor snakken ligge derude i fremtiden – måske i selskab med snakken om, hvad der giver ens børn appetit på livet.

Hjælp børnene med de svære valg

Det er velkendt for mange, at har du ikke et testamente, fordeles din arv automatisk i henhold til arveloven. Med et testamente får du nedskrevet, hvordan din arv skal fordeles, og det kan gøre en stor forskel – ikke blot økonomisk, men også i forhold til dine efterladtes relationer til hinanden, når du ikke er her mere.


Ifølge Danmarks Statistik er der 37 forskellige familieformer i Danmark, Og det er tankevækkende, at hele 20 % af alle arvesager ender i familiekonflikter, fordi afdøde ikke havde oprettet et testamente. Ét er testamente. 

Noget andet er, hvordan du får skrevet ned, hvad der skal ske, hvis du en dag ikke selv er i stand til at tage beslutninger.


Har du større børn, kan det være relevant at fortælle dem om dine overvejelser, og hvordan I med en fremtidsfuldmagt kan få nedskrevet økonomiske og personlige forhold. Tænk fuldmagten som et redskab, der sikrer, at dine nærmeste ikke bliver bremset i at handle, hvis du en dag ikke selv kan træffe vigtige beslutninger. Det kan fx være investeringsaftaler, der skal fornyes, eller lån, der skal omlægges eller bilen, der skal sælges. Men det kan også være mere personlige forhold, som nogle gange bliver overset.

Det gør en forskel, når de nærmeste kan handle ud fra det, der har været dine ønsker. Men det er ikke nemme emner. Jeg oplever blot, at det altid er en lettelse, når først man har fået taget snakken.

Hvad giver dine børn appetit på livet?

Mens det kan være vanskeligt at fået taget hul på snakken om økonomiske værdier, kan det være endnu vanskeligere at tale om, hvad der også er vigtigt i livet. Skal dine børn gå den samme vej som dig, hvad har du lært på vejen, som du gerne vil give videre, og hvordan finder de deres egen vej? Hvad skal de huske, selv om de måske har udsigt til at arve flere penge end deres venner?

Det er vigtigt, at dine børn tager stilling tidligt i livet. Lad dem sætte ord på, hvad der giver dem værdi. Fortæl dem om glæden ved at stå på egne ben, have et godt job at stå op til, og at de gennem et job gør en forskel i det samfund, de er en del af. Men den gode snak bør ikke alene handle om karriere, men i det hele taget, hvad der kan give glæde og værdi. 

Noget af det, jeg helt personligt har med mig fra mit hjem, er det helt naturlige i at bidrage til fællesskabet og glæden ved at være aktiv i foreningslivet. Det er jeg stadig, og det er også noget, jeg som forælder har givet videre til mine egne børn, fordi frivilligt arbejde også bidrager til en mening med livet. 

Det handler altså ikke bare om, at børnene blot skal følge i forældrenes fodspor. Men får du taget snakken, hvor børnene fortæller om deres drømme, ideer og værdier, så har du den bedste mulighed som forælder til give dem gode råd og hjælp til, hvordan de kan forfølge det, der giver dem appetit på livet.

2 min

15.01.2024

Det er vigtigt, at dine børn tager stilling tidligt i livet. Lad dem sætte ord på, hvad der giver dem værdi. Fortæl dem om glæden ved at stå på egne ben, have et godt job at stå op til, og at de gennem et job gør en forskel i det samfund, de er en del af. Men den gode snak bør ikke alene handle om karriere, men i det hele taget, hvad der kan give glæde og værdi.

Group 125

Jørn Johansen

Formuerådgiver

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner