Puljeinvestering i Andelskassen

Puljeinvestering.jpg

Investér pensions- eller børneopsparingen.

Puljeinvestering er en enkel og effektiv løsning for dig, der vil investere din pensionsopsparing eller dit barns børneopsparing i værdipapirer.

Andelskassen tilbyder fire puljer, der alle investerer i et mix af obligationer og aktier:

Klik på den enkelte pulje for at se faktaark.

Hvad betyder det, at du investerer i puljer?
Investering i puljer sikrer dig en god spredning af din opsparing, og du slipper således for selv at udvælge aktier og obligationer. Din investeringsprofil afgør, hvilken fordeling Andelskassen vil anbefale dig. Puljerne dækker de fleste opsparingsbehov, uanset om du er meget forsigtig og foretrækker obligationer, eller om du først skal bruge din opsparing om mange år og måske derfor gerne vil have flere aktier. Uanset hvilken løsning du vælger, bliver din investering løbende plejet af professionelle specialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din pension den dag, du skal bruge pengene.

Der er intet minimumsbeløb, og det beløb, du ønsker at investere, indbetales på en puljekonto, hvor beløbet står som kontant indlån. Vi vil herefter puljeinvestere for det beløb, der svarer til værdien af din puljekonto.

Hvert kvartal modtager du en afkastopgørelse, der viser afkastet for kvartalet. Hvert år i januar vil afkastet blive udbetalt, og du vil modtage en opgørelse over afkastet for det forgangne år.

Puljeinvestering sikrer:

  • at du investerer ud fra din risikoprofil og tidshorisont.
  • at dine penge står på en puljekonto i Andelskassen og altid vil være investeret. Historisk giver puljer et bedre afkast, end hvis du blot har pengene stående på en opsparingskonto.
  • at du får mulighed for at optimere afkastet af din opsparing.
  • at du løbende kan indsætte penge på din puljekonto, som vil være investeret fra første dag.
  • at du selv hver måned kan følge afkastet via din netbank.
  • at du får en spredning af risikoen på obligationer og aktier.
  • at professionelle fagfolk administrerer, overvåger og rebalancerer puljerne og dermed holder øje med din investering.
  • at dine omkostninger er gennemskuelige – der er ingen kurtage, når der investeres.

På den måde kan du i stedet bruge tiden på de ting, der betyder mest for dig.

Her kan du læse brochuren om puljeinvestering i Andelskassen >>

Læs Retningslinjer for investering og administration af midler i Puljeinvestering her >>

Prøv vores beregner og se, hvor meget din investering kan vokse de næste mange år
- Pension >>

Du kan se flere informationer på lokalpuljeinvest.dk, hvor du også kan finde de seneste kvartalsregnskaber for puljerne.

Dækning via indskydergarantien?
Når du placerer din pensionsopsparing i puljer, er den uanset beløbets størrelse fuldt dækket af indskydergarantien. 

Når der er tale om en børneopsparing, gælder der imidlertid andre regler, og beløb, der er indsat efter 1. juni 2015, er ikke dækket af garantiformuen.

Information og rådgivning
Du er velkommen til at komme ind og få en snak med os. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om puljeinvestering er noget for dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes også, det er vigtigt at følge op på den investering, du er blevet rådgivet om. Derfor tilbyder vi dig rådgivning om din investering også efter, at aftalen om puljeinvestering er indgået. Rådgivning kan blandt andet ske i forbindelse med de møder, du løbende afholder med din rådgiver.