Fonden for Andelskasserne i område Syd

DM1.jpg

Fonden

Fonden blev oprindelig stiftet af Andelskassen Sydjylland under navnet Andelskassen Sydjyllands Fond i forbindelse med gennemførelse af en omdannelse af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) til aktieselskab, i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 207 ff. Fonden er i sin nuværende skikkelse opstået ved en med virkning pr. 1. januar 2017 gennemført fusion med Andelskassen Fyns Fond, Andelskassen Vardes Fond,  Kærup-Janderup Andelskasses Fond, Andelskassen Sønderjyllands Fond, Outrup Andelskasses Fond, Horne Andelskasses Fond, Næsbjerg Andelskasses Fond og Oure-Vejstrup Andelskasses Fond.

Billedet ovenfor er fra en lokalt arrangement i Dollerup Mølle v/Viborg.

Formål

Fondens formål er gennem Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - at videreføre den virksomhed, som før omdannelse var placeret i Andelskassen Fyn, Andelskassen Sydjylland, Andelskassen Varde, Kærup-Janderup Andelskasse, Andelskassen Sønderjylland, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse, Næsbjerg Andelskasse, og Oure-Vejstrup Andelskasse, således at Danske Andelskassers Bank til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

Fonden kan ved uddelinger virke til gavn for almen nytte og velgørende formål inden for de lokalområder, hvori Andelskasserne – forud for omdannelse til aktieselskab – drev pengeinstitut.

Uddelingen af fondens midler kan ske til aktiviteter og projekter i en af følgende kommuner:

Varde, Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn.

 

Fondens formål og strategi er målrettet udvalgte støtteområder

Det er vigtigt, du sætter dig ind i fondens støtteområder, inden du bruger tiden på at lave en ansøgning. Fondens bestyrelse har fastsat en strategi, der afgrænser støtteområder for fondens formål.

 

Fonden ønsker især at fremme lokale ildsjæles aktiviteter og projekter til gavn for

 • Mennesker i udvikling og bevægelse
 • Landskabsprojekter for den brede befolkningsgruppe
 • Kulturelle oplevelser, der skaber fornyelse i nærmiljøet

 

Alle ansøgninger behandles af bestyrelsen, men for at spare potentielle ansøgers tid oplyses det, at der normalt ikke gives tilsagn til

 • Aktiviteter/projekter, der er i gang eller afsluttede
 • Foreninger uden gyldigt CVR-nummer
 • Daglig drift og årlige sponsorater
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning og hospitaler
 • Løn- og befordringsgodtgørelse
 • Offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem og kommunale projekter
 • Praktik- og studieophold
 • Politiske interesser og organisationer
 • Andre fonde

 

Du skal bruge følgende til ansøgningen

 • Ansøgers kontaktoplysninger
 • Forenings- eller organisationsnavn
 • CVR- og/eller CPR-nummer
 • Beskrivelse af ansøger
 • Foreningens/organisationens formål med ansøgningen
 • Tidsplan for projekt/aktivitet
 • Bilag med budget, tilbud, tegninger og lign.
 • Oplysninger om restfinansiering/evt. andre tilsagn
 • Vedtægter
 • Oplysning om del- eller slutudbetaling og evt. mellemfinansiering

 

Ansøgningsvindue

Der er pt. lukket for ansøgninger.

 

Bemærk venligst

 • Når vi åbner for ansøgninger, vil ansøgningsperioden fremgå ovenfor. Efterfølgende vil der være sagsbehandlingstid inden et evt. tilsagn om midler fra fonden
 • Fonden behandler kun ansøgninger, der indsendes via formularen her på siden. Link til formularen vil være aktiv, når der er åbent for ansøgninger.
 • Alle tilsagn udbetales bagud, dog kan der aftales andet ved tilsagn op til 10.000 kr.
 • Du bør sætte dig ind i ansøgers momspligt. Se information på skat.dk
 • Hvis ansøger er vedtægtsreguleret, skal gældende vedtægter medsendes
 • Der skal vedhæftes to-tre sammenlignelige tilbud ved køb på 25.000 kr.  og derover som dokumentation for rimelige priser. 
 • Hvis projektets aktiviteter kræver offentlige tilladelser, f.eks. miljø- eller byggetilladelser, skal disse vedlægges
 • Ved tilsagn over 50.000 kr. skal projekt/aktivitet besigtiges af repræsentanter fra fondens bestyrelse, eller efter nærmere aftale billeddokumenteres, forud for udbetaling
 • Fonden forventer løbende at offentliggøre billeder/filmklip på bl.a. sociale medier vedr. projekter med tilsagn om støtte

Læs mere

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv