Fonden for Andelskasserne i område Syd

Der er åben for ansøgninger til og med fredag den 28. april 2023.

Fonden

Fonden blev oprindelig stiftet af Andelskassen Sydjylland under navnet Andelskassen Sydjyllands Fond i forbindelse med gennemførelse af en omdannelse af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) til aktieselskab, i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 207 ff.

Fonden er i sin nuværende skikkelse opstået ved en med virkning pr. 1. januar 2017 gennemført fusion med Andelskassen Fyns Fond, Andelskassen Vardes Fond,  Kærup-Janderup Andelskasses Fond, Andelskassen Sønderjyllands Fond, Outrup Andelskasses Fond, Horne Andelskasses Fond, Næsbjerg Andelskasses Fond og Oure-Vejstrup Andelskasses Fond.


Formål

Fondens formål er gennem Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - at videreføre den virksomhed, som før omdannelse var placeret i Andelskassen Fyn, Andelskassen Sydjylland, Andelskassen Varde, Kærup-Janderup Andelskasse, Andelskassen Sønderjylland, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse, Næsbjerg Andelskasse, og Oure-Vejstrup Andelskasse, således at Danske Andelskassers Bank til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

 

Fonden kan ved uddelinger virke til gavn for almen nytte og velgørende formål inden for de lokalområder, hvori Andelskasserne – forud for omdannelse til aktieselskab – drev pengeinstitut.

 

Uddelingen af fondens midler kan ske til aktiviteter og projekter i en af følgende kommuner:

Varde, Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Odense.

 

 

Om banken

Fondens formål og strategi er målrettet udvalgte støtteområder

Det er vigtigt, du sætter dig ind i fondens støtteområder, inden du bruger tiden på at lave en ansøgning. Fondens bestyrelse har fastsat en strategi, der afgrænser støtteområder for fondens formål.

Fonden ønsker især at fremme lokale ildsjæles aktiviteter og projekter til gavn for

 • Mennesker i udvikling og bevægelse
 • Landskabsprojekter for den brede befolkningsgruppe
 • Kulturelle oplevelser, der skaber fornyelse i nærmiljøet

 

Alle ansøgninger behandles af bestyrelsen, men for at spare potentielle ansøgeres tid oplyses det, at der normalt ikke gives tilsagn til

 • Aktiviteter/projekter, der er i gang eller afsluttede
 • Foreninger uden gyldigt CVR-nummer
 • Daglig drift og årlige sponsorater
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning og hospitaler
 • Løn- og befordringsgodtgørelse
 • Offentlige institutioner – kommunale skoler, kommunale børnehaver, kommunale fritidshjem og kommunale projekter
 • Praktik- og studieophold
 • Politiske interesser og organisationer
 • Andre fonde
Om banken

Du skal bruge følgende til ansøgningen

 • Ansøgers kontaktoplysninger
 • Forenings- eller organisationsnavn
 • CVR- og/eller CPR-nummer
 • Beskrivelse af ansøger
 • Foreningens/organisationens formål med ansøgningen
 • Tidsplan for projekt/aktivitet
 • Bilag med budget, tilbud, tegninger og lign.
 • Oplysninger om restfinansiering/evt. andre tilsagn
 • Vedtægter
 • Oplysning om del- eller slutudbetaling og evt. mellemfinansiering

 

Ansøgningsvindue

Der er pt. lukket for ansøgninger.

Bemærk venligst

 • Når der er åbent for ansøgninger, vil ansøgningsperioden fremgå ovenfor. Efterfølgende vil der være sagsbehandlingstid inden et evt. tilsagn om midler fra fonden.
 • Fonden behandler kun ansøgninger, der indsendes via formularen her på siden. 
 • Alle tilsagn udbetales forud.
 • Det maksimale beløb, der kan ansøges om, er 50.000 kr.
 • Du bør sætte dig ind i ansøgers momspligt. Se information på skat.dk.
 • Såfremt ansøger er skattepligtig af et evt. tildelt beløb, skal dette oplyses i forbindelse med ansøgningen.
 • Hvis ansøger er vedtægtsreguleret, skal gældende vedtægter medsendes.
 • Ved investeringer på 25.000 kr. og derover, skal der vedhæftes et eller flere tilbud.
 • Beskrivelse af finansieringsplan. Såfremt der er tale om en samlet investering, der overstiger evt. tilsagn fra fonden, skal der være en beskrivelse af, hvorledes resten finansieres.
 • Hvis projektets aktiviteter kræver offentlige tilladelser, f.eks. miljø- eller byggetilladelser, skal disse vedlægges.
 • Fonden og herunder Andelskassen ønsker løbende at offentliggøre billeder/filmklip på bl.a. sociale medier vedr. projekter med tilsagn om støtte.
Om banken

Bemærk

Ved din indsendelse af ansøgningen giver du samtidig lov til, at Fonden for Andelskasserne i område Syd behandler og opbevarer dine persondata.

Ligeledes ved indsendelse af ansøgning giver du samtykke til brug af dine og projektets oplysninger til markedsføring som en forudsætning for evt. uddeling af midler fra fonden samt fremme af fondens arbejde. Det er muligt at trække dit samtykke tilbage ved brug af linket herunder. 

Ingen former for personfølsomme oplysninger har relevans for vores vurdering af din ansøgning – dette omfatter: oplysninger om indvandring eller etnisk baggrund, sociale problemstillinger, seksuel, religiøs, politisk eller fagforeningsmæssig orientering. Vi opfordrer derfor til, at du IKKE inkluderer oplysninger af denne art i ansøgningen.  

 

Hvilke oplysninger bruger vi?

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CPR-nummer, hvis du søger som person
 • CVR-nummer, hvis ansøger er en forening
 • Derudover bliver dit bankkontonummer registeret

Fonden er dataansvarlig, og vi har tavshedspligt. Vi sikrer, at de oplysninger, du har sendt til os, behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Hvorfor skal vi bruge dine oplysninger?

Formålet med indsamlingen af oplysningerne er blandt andet at kunne behandle din ansøgning sagligt, foretage lovpligtig indberetning til SKAT og Erhvervsstyrelsen og udarbejde diverse lovpligtige statistikker til Danmarks Statistik.

 

Tilbagetrækning af samtykke til personlige oplysninger og markedsføring: fondsyd@andelskassen.dk.

Læs mere om fonden

Om banken

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Fonden for Andelskasserne i område Syd.

Om banken

Fondens bestyrelse

Her kan du se, hvem der er i bestyrelsen for Fonden for Andelskasserne i område Syd.