Fonden for Andelskasserne i område Nord

Fonden

Fonden blev oprindelig stiftet af Andelskassen Østjylland under navnet Andelskassen Østjyllands Fond i forbindelse med gennemførelse af en omdannelse af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) til aktieselskab, i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 207 ff.

Fonden er i sin nuværende skikkelse opstået ved en med virkning pr. 1. januar 2017 gennemført fusion med Andelskassen MidtVests Fond, Andelskassen Himmerlands Fond, Andelskassen Frederiks’ Fond, Andelskassen Midtthys Fond, Vammen-Rødding Andelskasses Fond, og Andelskassen Norddjurs’ Fond.


Formål

Fondens formål er gennem Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - at videreføre den virksomhed, som før omdannelse var placeret i Andelskassen Østjylland, Andelskassen Himmerland, Andelskassen Frederiks, Andelskassen Midtthy, Vammen-Rødding Andelskasse, Andelskassen Norddjurs og Andelskassen Midtvest, således at Danske Andelskassers Bank til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

 

Fonden kan ved uddelinger virke til gavn for almen nytte og velgørende formål inden for de lokalområder, hvori Andelskasserne – forud for omdannelse til aktieselskab – drev pengeinstitut.

 

Uddelingen af fondens midler kan ske til aktiviteter og projekter i en af følgende kommuner:

Thisted, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Skive, Viborg, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Randers, Norddjurs, Aarhus, Ikast-Brande.

 

 

Om banken

Fondens vision

At fremme socialt bæredygtige aktiviteter, der gør en forskel for mennesker, der brænder for det, de gør og de lokalsamfund, de er en del af.

Fondens mission

At øge kendskabet til og sympatien for Andelskassen ved at fremme udviklingen af socialt bæredygtige initiativer og kulturelle og kreative fællesskaber mennesker imellem.

Fondens formål og strategi er målrettet udvalgte støtteområder

Det er vigtigt, du sætter dig ind i fondens støtteområder, inden du bruger tiden på at lave en ansøgning. Fondens bestyrelse har fastsat en strategi, der afgrænser støtteområder for fondens formål.

Fonden ønsker især at fremme lokale ildsjæles aktiviteter og projekter til gavn for

 • Mennesker i udvikling og bevægelse
 • Landskabsprojekter for den brede befolkningsgruppe
 • Kulturelle oplevelser, der skaber fornyelse i nærmiljøet

 

Alle ansøgninger behandles af bestyrelsen, men for at spare potentielle ansøgeres tid oplyses det, at der normalt ikke gives tilsagn til

 • Aktiviteter/projekter, der er i gang eller afsluttede
 • Foreninger uden gyldigt CVR-nummer
 • Daglig drift og årlige sponsorater
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning og hospitaler
 • Løn- og befordringsgodtgørelse
 • Offentlige institutioner – kommunale skoler, kommunale børnehaver, kommunale fritidshjem og kommunale projekter
 • Praktik- og studieophold
 • Politiske interesser og organisationer
 • Andre fonde
Om banken

Du skal bruge følgende til ansøgningen

 • Ansøgers kontaktoplysninger
 • Forenings- eller organisationsnavn
 • CVR- og/eller CPR-nummer
 • Beskrivelse af ansøger
 • Foreningens/organisationens formål med ansøgningen
 • Tidsplan for projekt/aktivitet
 • Bilag med budget, tilbud, tegninger og lign.
 • Oplysninger om restfinansiering/evt. andre tilsagn
 • Vedtægter
 • Oplysning om del- eller slutudbetaling og evt. mellemfinansiering

 

Ansøgningsvindue

Der er pt. lukket for ansøgninger.

Bemærk venligst

 • Når der er åbent for ansøgninger, vil ansøgningsperioden fremgå ovenfor. Efterfølgende vil der være sagsbehandlingstid inden et evt. tilsagn om midler fra fonden.
 • Fonden behandler kun ansøgninger, der indsendes via formularen her på siden. 
 • Alle tilsagn udbetales forud.
 • Et tildelt beløb skal kunne udbetales til en konto inden for tre måneder efter tilsagn.
 • Det maksimale beløb, der kan ansøges om, er 25.000 kr.
 • Du bør sætte dig ind i ansøgers momspligt. Se information på skat.dk.
 • Såfremt ansøger er skattepligtig af et evt. tildelt beløb, skal dette oplyses i forbindelse med ansøgningen.
 • Hvis ansøger er vedtægtsreguleret, skal gældende vedtægter medsendes.
 • Ved investeringer på 25.000 kr. og derover, skal der vedhæftes et eller flere tilbud.
 • Beskrivelse af finansieringsplan. Såfremt der er tale om en samlet investering, der overstiger evt. tilsagn fra fonden, skal der være en beskrivelse af, hvorledes resten finansieres.
 • Hvis projektets aktiviteter kræver offentlige tilladelser, f.eks. miljø- eller byggetilladelser, skal disse vedlægges.
 • Fonden og herunder Andelskassen ønsker løbende at offentliggøre billeder/filmklip på bl.a. sociale medier vedr. projekter med tilsagn om støtte.

Læs mere om fonden

Om banken

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Fonden for Andelskasserne i område Nord

Om banken

Fondens bestyrelse

Her kan du se, hvem der er i bestyrelsen for Fonden for Andelskasserne i område Nord.