Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investering

Kvinder investerer bedre end mænd – og søger professionel rådgivning

2 min

27.06.2024

At kvinder står i skyggen af mænd, når det gælder indtjening, investering, opsparing og pension, er ingen hemmelighed. Det ændrer ikke ved, at antallet af kvindelige investorer er i vækst, og kvinderne kommer med stærke investeringskompetencer.

I europæisk perspektiv er vi langt fremme herhjemme. Ifølge tal fra Danmarks Statisk er der nemlig tre gange så mange danske kvinder, der investerer som EU-gennemsnittet. Men flere undersøgelser og statistikker viser netop, at kvinders investerbare formue er markant lavere end mænds. Eksempelvis viser en opgørelse fra Mybanker, at kvindernes investerbare formue er 46 % lavere end mændenes. Ser vi på pensionsformuerne, tegner der sig et lignende billede. Kvinders pensionsformue er ca. 20 % lavere end mænds, og de indbetaler ca. 20 % mindre til pension om måneden ifølge tal fra Danmarks Statistik. De seneste år har kvinderne dog sat turbo på pensionsopsparingen, og antallet af kvinder, der indbetaler ekstra til pension, er steget markant, hvilket ikke er tilfældet blandt mændene. Det viser en opgørelse fra Sampension. Dog bliver otte ud af ti aktieinvesteringer foretaget af mænd, og mændene ejer næsten 70 % af det danske aktiemarkeds værdi.


Til trods for, at kvinder ikke er helt så risikovillige som mænd, er der en tendens til, at de bliver mere risikovillige, når de investerer. En opgørelse fra Sampension viser, at ni ud af ti ændringer, som kvinder foretager i deres investeringsprofil, er for at skrue op for risikoen. Og så er kvinderne gode til at lytte til anbefalingen om at have en lang investeringshorisont, hvilket helt automatisk giver dem lavere handelsomkostninger, fordi de køber og sælger relativt sjældent.


Tal fra BlackRock viser også, at kvinder i høj grad indtænker bæredygtighed i deres investeringer. 72 % af de kvindelige investorer mener, at bæredygtig investering er vigtig. Færre mænd er af samme opfattelse. Og spørger man de kvindelige investorer om deres holdning til global opvarmning, er 65 % af dem specifikt interesserede i at modvirke global opvarmning via deres investeringer.


Men hvem er så bedst til at forvalte deres investeringer målt på afkast? Her giver flere opgørelser kvinderne en kneben sejr. Det tyder altså på, at trods det at kvinder har lavere investerbare formuer, så har de gode evner inden for investeringsfeltet. Så kvinderne skal fastholde de gode takter, som de i forvejen udviser, som bl.a. er en lang tidshorisont og is i maven, så de ikke sælger, når markedet dykker. De har generelt også godt styr på risiko og sørger for at nedbringe den ved at investere i flere forskellige typer værdipapirer. Fx i aktier i forskellige brancher og lande.

Når man ser på, hvad kvinderne kan blive bedre til, er det at opbygge endnu mere viden om deres økonomi, fordi det er det bedste udgangspunkt for at investere. I følge en analyse af kønnenes investeringsadfærd i Europa fra investeringsbanken BlackRock modtager 64 % af de kvindelige investorer da også finansiel rådgivning, inden de investerer. Samtidig har kvinder i stigende grad en plan for pension, indtjening, lån og investering. Det er positivt, og det er vigtigt, at kvinderne fortsat søger viden og økonomisk overblik. For det er vejen til at træffe de bedste og mest velinformerede investeringsbeslutninger.

2 min

27.06.2024

Kvinderne er gode til at lytte til anbefalingen om at have en lang investeringshorisont, hvilket helt automatisk giver dem lavere handelsomkostninger, fordi de køber og sælger relativt sjældent.

Group 125

Mads Horsfeldt

Investeringsrådgiver

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner