Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Erhverv

Nøglen til et godt bankskifte: En god relation med din rådgiver

2 min

29.01.2024

Overvejer du som virksomhedsejer at skifte bank, følger der mange overvejelser med. Er det besværligt at skifte bank? Kan det betale sig? Hvordan bliver samarbejdet? Netop et godt samarbejde med banken er altafgørende for en virksomheds langsigtede succes. Her spiller den gode relation med ens erhvervsrådgiver en betydelig rolle.

Når jeg taler med virksomhedsejere, nævner de alle vigtigheden af at have en god relation til deres finansielle samarbejdspartner og i særdeleshed deres erhvervsrådgiver. For har du en personlig og nærværende erhvervsrådgiver, der ser værdien i langvarige relationer og vil investere tid og ressourcer i din virksomhed, kan det gøre en stor forskel for din virksomheds succes.

Jeg tror ikke, det kun er kunderne, der søger de gode relationer. Jeg oplever også, at rådgiverne ønsker at have en tæt relation til kunderne og deres virksomheder – at de kender hinanden. Det gør ikke kun den finansielle rådgivning bedre, når rådgiverne kender til den enkelte kundens ønsker og drømme og virksomhedens strategiske mål, de får også en glad og tilfreds kunde.

I min verden bygger en god relation på tillid, åbenhed og gennemsigtighed. En gensidig tillid mellem dig som virksomhedsejer og din erhvervsrådgiver til, at I prioriterer åbenhed og ærlighed over for hinanden. Det viser engagementet og respekt for jeres faglighed og professionalisme. Og så er det vigtigt, at din rådgiver forstår din virksomheds specifikke behov og kan levere målrettet rådgivning og løsninger, der passer til dine behov.

Min anbefaling er, at du som kunde altid stiller dig selv spørgsmål som: Oplever jeg det nærvær, jeg ønsker? Er min rådgiver tilgængelig, og er der fokus på korte beslutningsprocesser? Bliver jeg forstået og lyttet til? Interesserer min rådgiver sig for mennesket bag tallene, og sætter han eller hun sig ind i min virksomhed, og hvordan den bliver drevet? Spørgsmål som disse er vigtige, fordi du så i langt højere grad har mulighed for en god dialog om dine planer og økonomi. Og den dialog er vigtig for, at du som virksomhedsejer kan sætte strategiske mål og rykke på projekter. 

Rent praktisk vil der selvfølgelig være noget papirarbejde i forbindelse med et bankskifte. Det skyldes ikke mindst, at der er lovkrav, som bankerne skal overholde. Det er ofte manglende legitimationsdokumenter, der er årsag til, at et bankskifte kan trække ud. Mit bedste råd til dig som virksomhedsejer er derfor altid at have virksomhedens legitimation på plads. Og så står din rådgiver klar til at hjælpe med resten, og skiftet bliver kun hurtigere og nemmere ved, at I har en god relation.

Den gode relation er altså nøglen til et succesfuldt samarbejde og ved at stille de rette spørgsmål, kan du sikre, at din finansielle partner er på samme side som dig i rejsen mod virksomhedens fremtidige succes.

2 min

29.01.2024

Min anbefaling er, at du som kunde altid stiller dig selv spørgsmål som: Oplever jeg det nærvær, jeg ønsker? Er min rådgiver tilgængelig, og er der fokus på korte beslutningsprocesser? Bliver jeg forstået og lyttet til? Interesserer min rådgiver sig for mennesket bag tallene, og sætter han eller hun sig ind i min virksomhed, og hvordan den bliver drevet?

Group 125

Jørgen Winther

Forretningskonsulent, erhverv

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner