Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Hvor skal vi hen du?

2 min

10.02.2024

Ved årsskiftet stod vi til indgangen af et meget uforudsigeligt år. Udfaldet af geopolitiske spændinger, klimaudfordringer og et forestående præsidentvalg i USA kender ingen. Året, vi kom fra, bød på en række renteforhøjelser, men hvor vil renten bevæge sig hen i et så uforudsigeligt år?

Flere kunder efterspørger et bud på, hvornår renterne falder, og hvordan de bedst forholder sig til året, vi netop er trådt ind i. Efter et år, hvor såvel privatpersoner som virksomhedsejere har skåret i budgetterne, vil mange gerne kende deres økonomiske spilleplade. Falder renten, peger flere analyser på, at det vil give et boost til erhvervslivet og et større rådighedsbeløb i privatøkonomien. Helt naturligt vil alle gerne vide, hvornår det sker.

Ser vi tilbage ikke blot på året, der er gået, men helt tilbage til 2021, var det her, inflationen startede med at skylle ind over Danmark og resten af verden. I sommeren 2022 hævede ECB og derefter Nationalbanken de korte renter første gang. Tæller vi den renteforhøjelse med, har der været ti renteforhøjelser frem til oktober 2023. Sammenlagt er den korte rente i dette tidsrum steget med 4,2 %.

Øvelsen er gjort for at trække penge ud af samfundet ud fra målet om at få inflationen til at falde. Det er den hårdeste og hurtigste pengepolitiske stramning i nyere tid. Det kan både de danske virksomheder og de danske husholdninger mærke. Spørgsmålet om, hvor renten bevæger sig hen, er derfor ikke så underligt. 

Lige nu er vi i en mellemperiode uden renteændringer, og hvor vi har set inflationen bevæge sig hastigt ned. Markedet forventer, at den korte rente vil falde – måske endda inden sommerferien. Samtidig lyder indikationen fra markedet på, at der kommer fem-seks renteændringer i 2024.

Betyder det, at man kan budgettere med en faldende rente for andet halvår af 2024? Mit svar er nej. En sikker vej at gå vil være, at man maner til besindighed og venter med at fejre festen. Netop fordi året er uforudsigeligt, kan rentenedsættelserne risikere at trække ud. Et bud er dog, at de nok skal komme. Når de kommer, vil vi ikke se effekten med det samme. Sådan har det også været med renteforhøjelserne. Typisk ser vi først nogle ændringer efter 12 måneder, mens andre først vil være fuldt integreret i økonomien efter måske 24 måneder. Vi har derfor ikke set alle konsekvenserne endnu, og fx er det først nu, at boligejere med flexlån mærker konsekvensen af rentestigningerne.Det gode spørgsmål er derfor ikke, om renten skal falde, men om hvornår og hvor meget.

Men hvad betyder det for dig, der driver virksomhed? Hvordan skal du med den usikkerhed lægge et godt budget for 2024? 

Vi er lige nu vidne til et omfang af pengepolitiske ændringer, der ikke er set i nyere tid i en uforudsigelig verden. Min anbefaling er derfor: Vent med at kalkulere med en rentenedsættelse, før renten falder. Vær forberedt på, at det kan trække ud. Tag hellere rentenedsættelser som en bonus, og tilpas forretningen i forhold til de risici, der måtte være.

Er du i tvivl, opfordrer jeg til, at du taler med rådgiveren i din bank om, hvad der vil være det vigtigste for dig og din virksomhed at være opmærksom på. 

2 min

10.02.2024

Det gode spørgsmål er derfor ikke, om renten skal falde, men om hvornår og hvor meget.

Group 125

Nicolai Flemming Frederiksen

Kundedirektør

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner