Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Privat

Brug 5 minutter på at forudse din egen fremtid

2 min

25.05.2023

Pensionsopsparing kommer i mange former. Hvad er fordelene og ulemperne ved en aldersopsparing, ratepension og livrente, og hvilken skal du vælge?

Egentlig behøver det ikke at handle om et enten-eller. De forskellige former for pension kan nemlig supplere hinanden og tilsammen udgøre en pensionsordning, der favner bredt. Der gælder dog specielle regler for hver af dem, og de dækker forskellige behov.

Hvis du gerne vil øremærke penge til din pension og have udbetalt en større sum den dag, du går på pension, er en aldersopsparing – udbetalt som engangssum eller rater – en mulighed.

Er der syv år eller mindre, til du når folkepensionsalderen, må du indbetale 56.900 kr. årligt på en aldersopsparing. Er der mere end fem år, må du indbetale 8.800 kr. om året. Du skal ikke betale skat, når du får en aldersopsparing udbetalt. Til gengæld får du heller ikke fradrag, når du betaler ind på den.

Ratepension: Et større beløb over længere tid

En ratepension giver mulighed for at sætte mere til side til pensionen, end du kan på en aldersopsparing. Ratepension bliver udbetalt over mindst ti år og op til 30 år, og du skal betale skat af det, du får udbetalt.

Du betaler ikke skat af det, du indbetaler op til 60.900 kr. om året på en privat ratepension og 66.195 kr. på en arbejdsgiverordning. Heller ikke topskat. Herudover får du et ekstra fradrag for indbetalingerne. Fradraget er på 32 eller 12 % af det, du indbetaler op til 75.600 årligt på en ratepension og en livrente tilsammen. Om det er 32 eller 12 %, afhænger af, om du har 15 år eller mindre tilbage, før du når folkepensionsalderen.

Livrente: Et fast beløb resten af livet

Du kan få udbetalt en livrente som et fast beløb resten af livet fra den dag, du går på pension. Er din livrente oprettet som en arbejdsgiverordning, kan du betale alt det ind på den, du vil. Fradragsreglerne ved indbetalingen er de samme som for en ratepension. Beskatningen ved udbetalingen er også den samme som for en ratepension.

Vær opmærksom på om løsningen med livrenter er indrettet, så dine efterladte får et beløb udbetalt, når du dør. Der kan være forskel på udbetalingen afhængigt af, hvilket pensionsselskab du tegner hos.

Betydning for folkepensionen

For både ratepension og livrente har størrelsen af udbetalingerne betydning for, om du får tillæg til folkepensionen. Det ekstra fradrag for indbetalingerne skal dog meget gerne opveje, at du risikerer at få mindre tillæg til folkepensionen, når du får pensionen udbetalt. Uanset hvor stor din alderspension ender med at blive, kan du fortsat få fuldt tillæg til folkepensionen, hvis dine forhold ellers gør, at du er berettiget til dette.

Ved alle tre løsninger skal du betale 15,3 % i skat af afkastet.

Tal med din pensionsrådgiver

Der er mange detaljer, der ikke er berørt ved denne korte gennemgang. Alle tre løsninger skal ses i sammenhæng med din samlede situation. Det bedste, du kan gøre, er derfor at tage en snak med din pensionsrådgiver eller bankrådgiver, som kan gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige typer pensionsordninger i forhold til din økonomi og dine drømme.

2 min

25.05.2023

Alle tre løsninger skal ses i sammenhæng med din samlede situation.

Group 125

Jacob Outzen

Pensionsspecialist

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner