Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Privat

Med et testamente sikrer du din families fremtid

2 min

31.08.2023

Kan det betale sig at skrive testamente? Hvad er konsekvensen, hvis man ikke gør det? Det er to af de spørgsmål, kunderne oftest stiller mig, når vi taler om arv og fordeling af formue.

Ønsker du at have indflydelse på, hvordan arven efter dig skal fordeles, bør du skrive testamente. Det samme gælder, hvis du og din ægtefælle/samlever vil sikre hinanden bedst muligt.

Skriver du ikke testamente, fordeles arven automatisk i henhold til arveloven. Derfor er testamentet nødvendigt, hvis din sidste vilje er forskellig fra arveloven. Det er tankevækkende, at hele 20 % af alle arvesager ender i familiekonflikter, fordi afdøde ikke havde oprettet et testamente.

Familiemønster spiller en rolle
Ifølge Danmarks Statistik er der 37 forskellige familieformer i Danmark, og netop familiestrukturen spiller en rolle i arvesager.Og det er uanset, om der er tale om ”dine, mine og/eller vores børn” og samlever eller ægtefælle. Derfor er det altid en god idé at konsultere en advokat og sammen finde ud af, hvorvidt det er relevant for dig at skrive testamente. Alder har ingen direkte betydning for, om det er en god idé at skrive testamente. Dog kan man argumentere for, at netop inden for dette område er det bedre at være for tidligt end for sent på den.

Det er meget individuelt og helt op til den enkelte at beslutte, hvor detaljeret testamentet skal være. Nogle holder det på et overordnet niveau, mens andre har behov for at være ret specifikke omkring tingene. En dialog med en advokat og eventuelt en formuespecialist kan give værdifuldt input til at træffe beslutningen.

Uskiftet bo og særeje

Mange forholder sig ikke aktivt til, om det er relevant at skrive testamente., Det er typisk, fordi man venter for længe, udskyder beslutningen og fortæller sig selv og en eventuel partner, at man jo stadig har mange gode år tilbage. Virkeligheden er bare, at ingen af os reelt ved, hvornår der bliver brug for testamentet.

Det kan også eksempelvis være, hvor et ægtepar føler sig sikre på, at de ikke har brug for at skrive testamente, fordi de er gift, har fælles børn og fælles formue Alligevel kan det i flere situationer være fornuftigt at konsultere en advokat, der kan hjælpe med at sætte perspektiv på situationen. Testamentet kan i de fleste tilfælde sikre en langt højere grad af fleksibilitet i overvejelserne om hvorvidt man, som længstlevende ægtefælle, ønsker at skifte boet.

Endelig bør vi i forbindelse med arv også runde begrebet ”særeje” i forhold til børn. Det betyder, at en arving ikke skal dele med sin ægtefælle, hvis arvingen/barnet på et senere tidspunkt skal skilles. Giver man fx sine børn skilsmissesæreje, betyder det, at de ikke skal dele den arv, de har fået i særeje, i tilfælde af en skilsmisse senere i livet. Med en skilsmisserate i Danmark på ca. 35 % (2019) bør man have særeje med i sine overvejelser, hvis man beslutter sig for at udfærdige et testamente.

Har du ikke allerede har fået lavet et testamente, vil jeg anbefale dig at gøre det. Der findes flere virksomheder, der tilbyder digitale platforme, hvor du selv kan oprette et testamente. Du kan også få professionel hjælp af en advokat, som udarbejder testamentet for dig. Flere banker samarbejder også med advokatvirksomheder, så du kan kontakte din bankrådgiver og høre nærmere om dine muligheder.

2 min

31.08.2023

Testamentet kan i de fleste tilfælde sikre en langt højere grad af fleksibilitet i overvejelserne om hvorvidt man, som længstlevende ægtefælle, ønsker at skifte boet.

Group 125

Rasmus Veng

Formuespecialist i Andelskassen

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner