Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Erhverv

Overskudslikviditet – hvad gør du?

2 min

15.09.2022

Hvor og hvordan skal din eventuelle overskudslikviditet placeres, nu beløbsgrænsen på Skattekontoen er tilbage på 200.000 kr.? Det får du et par bud på her.

Måske sidder du i en af de mere end 12.000 virksomheder, som under og efter Coronakrisen benyttede sig af muligheden for at have ekstra penge stående på Skattekontoen – til nul procent i rente frem for negativ rente i banken? Så ved du også, at den mulighed lukkede den 15. juni 2022, da beløbsgrænsen på Skattekontoen blev nedsat til 200.000. Faktisk kørt i nul, da overskydende beløb blev udbetalt på virksomhedernes NemKonto. Her var det så op til virksomhederne selv at sikre, at der kom penge nok – og nu altså max 200.000 – tilbage på Skattekontoen til at kunne betale diverse skatte- og afgiftskrav rettidigt.

Kortsigtede investeringer

Efter at have fået pengene på egen lomme igen, har du givetvis gået i overvejelse om, hvor og hvordan de så skal investeres. Måske har du en midlertidig overskudslikviditet, som du ved, du får brug for inden for relativ kort tid – men lige nu godt kan undvære. Her kan du overveje at se nærmere på korte realkreditsobligationer, da disse er relativt sikre investeringer med forventet afkast på næsten 2%. Måske har du for en måned eller to siden tænkt, at renterne på korte obligationer ikke var særlig attraktive, men det ser anderledes ud nu, hvor man selv med lavrisiko kan opnå 1,9% i afkast. Alternativt kan du tage en snak med din bank om aftaleindlån.

Langsigtede investeringer

Har du udover de penge, du kan undvære i virksomheden her og nu, også et overskud i firmaet, som er penge, du reelt kan undvære, skal du overveje mere langsigtede investeringer – måske mere risikovillige, men dermed også større mulighed for markant større afkast.

Grundlæggende handler det om at vurdere, hvor stor en likviditetsbeholdning, virksomheden har brug for.

Nu hvor pengene er røget fra Skattekontoen tilbage til jer, er det en kærkommen mulighed for at tage stilling til placering af jeres likvider. Både her og nu – ved eksempelvis korte realkreditsobligationer – men også i et mere langsigtet perspektiv.

Har man penge, som ikke er øremærkede, anbefaler vi, at man kigger på mere langsigtede investeringer med højere risiko, højere rente og forventet højere afkast, så pengene bevarer sin købekraft bedre end som likviditet på bankkontoen. Det kan være man skal se nærmere på investering i værdipapirer, ejendomsinvestering, få indfriet noget gæld eller måske er det nu, man skal investere i bedre udstyr eller produktionsmaskiner. 

Likviditeten skal naturligvis være stor nok til at kunne drifte virksomheden – men derudover er kunsten at få investeret de penge, du kan undvære, så du får mest muligt ud af pengene. 

Inflationen gør investering mere attraktivt 

Ingen har lyst til at se til, mens ens penge bliver mindre værd – eller måske endda en udgift. Efter adskillige måneder med negativ indlånsrente og stigende inflation er det gået stærkt. Selv med en nulrente gør den høje inflationsrate det endnu mere attraktivt at investere, så påvirkningen af ens økonomi kan minimeres. Derfor kan det lige nu overvejes at fremrykke eventuelle investeringer.

2 min

15.09.2022

Måske har du for en måned eller to siden tænkt, at renterne på korte obligationer ikke var særlig attraktive, men det ser anderledes ud nu, hvor man selv med lavrisiko kan opnå 1,9% i afkast. Alternativt kan du tage en snak med din bank om aftaleindlån.

Group 125

Søren Larsen

Investeringsrådgiver

Skattekontoen

Skattekontoen er en kontoopgørelse, som giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt – og hvad du eventuelt skylder eller har til gode. Alle med CVR- eller SE-nummer har en Skattekonto.

Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen

For blandt at imødekomme de økonomiske konsekvenser ved negative bankrenter – samtidig med at flere virksomheder, i kølvandet på Coronakrisens midlertidige lånemuligheder og udskydelse af betalinger, fik overskudslikviditet – blev udbetalingsgrænsen på skattekontoen først hævet fra 200.000 til 10 mio., så til 100 mia. og pr. 1. februar 2022 til hele 350 mia. med udløb pr. 1/5-2023 – for så pr. 16.juni 2022 igen at blive sænket til de oprindelige 200.000.

Husk

Du har selv ansvaret for at hæve beløbsgrænsen på Skattekontoen – nu op til 200.000 kr. Log ind på Tast Selv Erhverv på SKAT.dk

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner