Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?

2 min

13.10.2022

Ender du på et tidspunkt i en situation, hvor du ikke kan administrere din økonomi eller dine personlige forhold, kan du få brug for hjælp. Du kan komme ud for en ulykke, blive ramt af sygdom eller på anden vis komme i en mental eller fysisk svækket tilstand, hvor du ikke længere er i stand til at træffe nødvendige beslutninger. Har du oprettet en fremtidsfuldmagt, gør du en sådan situation langt nemmere for dine nærmeste.

Sikr dig selv - og dine nærmeste

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem du vil give fuldmagt til hvad og under hvilke omstændigheder. Du sikrer, at dine nærmeste ikke bremses i handlemuligheder, fordi du ikke længere selv kan træffe vigtige beslutninger, underskrive papirer og i det hele taget tage vare på forskellige anliggender, du tidligere har taget dig af.

Investeringsaftaler, der skal fornyes. Kreditforeningslån, der skal omlægges. Lån, der skal indfries. Bolig, der skal sælges. Og en masse andet, som løbende eller pludseligt skal vurderes. Men uden din underskrift er dine nærmeste svært stillet og må vente på et værgemål. Det kan tage tid – og kan bringe dine nærmeste i økonomiske problemer. Har du lavet en fremtidsfuldmagt, ser det anderledes ud. Her giver du dine nærmeste – eller hvem du udpeger – ret til at træffe beslutninger og underskrive papirer på dine vegne.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Du opretter selv din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det gør du via en digital selvbetjeningsløsning på tinglysning.dk. Herefter skal den bekræftes foran en notar. Denne skal vurdere, om du er ved dit fulde fem, ved, hvad det er, du gør, og ikke handler under tvang. Det koster 300 kr. at få fuldmagten bekræftet af en notar. Du får kontakt til notaren ved at henvende dig til byretten.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske såvel som personlige forhold. Du afgør selv, hvad den skal omfatte – om den skal begrænses til enkelte forhold eller gælde for alle økonomiske og personlige forhold. Den fremtidsfuldmægtige kan kun repræsentere dig på de områder, fuldmagten dækker.

Har du særlige forbehold, eller er der komplicerede forhold, som gør, at du har brug for hjælp til din fremtidsfuldmagt, kan du bruge en advokat eller en af de online services, der findes til formålet.

Hvornår bør jeg lave fremtidsfuldmagten?

Det giver mening at få lavet en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er sund og rask. Måske kommer den aldrig i brug. Men skulle du få brug for hjælp til at varetage dine interesser, kan du sikre dig og dine nærmeste ved at give en, du stoler på, en fremtidsfuldmagt.

Du kan lave en fremtidsfuldmagt, fra du er 18 år. Jo ældre man bliver, desto mere får man taget stilling til den slags anliggender – men det er noget, alle over 18 år kan gøre. Indtil fuldmagten træder i kraft, kan den løbende ændres. Måske vil du pludselige hellere give fuldmagt til en anden, måske er der nogle forhold, som ændrer sig, så du ønsker at rette den til. Indtil den er aktiveret, står det dig frit for.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Når du eller en af dem, du har betroet i din fremtidsfuldmagt, kontakter Familieretshuset, tager de stilling til, om de betingelser, du har skrevet i din fremtidsfuldmagt, er opfyldt. Er de det, træder den i kraft.

Uanset fremtidsfuldmagtens omfang har du som fuldmagtsgiver personlig handlefrihed. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling. Vedkommende kan for eksempel ikke på dine vegne oprette et testamente, indgå ægteskab eller begære skilsmisse eller mod din vilje flytte dig på plejehjem. Fremtidsfuldmagten giver en fremtidsfuldmægtig mulighed for på dine vegne og i din interesse at træffe beslutninger af sundhedsmæssig eller økonomisk karakter, når du ikke længere selv er i stand til det.

2 min

13.10.2022

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske såvel som personlige forhold. Du afgør selv, hvad den skal omfatte.

Group 125

Jørn Johansen

Formuespecialist

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner