Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Erhverv

Har du sikret dine medarbejdere, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke?

2 min

15.02.2022

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at forsikre dine medarbejdere gennem en arbejdsskadeforsikring. Det er ikke blot en vigtig, men også lovpligtig forsikring for alle virksomheder der har ansatte. Men hvornår har du senest fået gennemgået din virksomheds arbejdsskadeforsikring, og husker du at bruge forsikringen som et argument over for potentielt nye medarbejdere?

I 2020 blev der ifølge Arbejdstilsynet anmeldt mere end 46.000 arbejdsulykker. Størstedelen var mindre skader som forstuvninger, men selv mindre skader kan gøre, at behandlingsudgifter, genoptræning og eventuel psykologhjælp hurtigt løber op. En arbejdsskadeforsikring tager blandt andet både højde for de varige mén, en ansat kan pådrage sig, men også tab af erhvervsevne. Samtidig er der også inkluderet erstatning for tab af forsøger, hvis det værste skulle ske, og ofte tilbydes der også akut krisehjælp til den tilskadekomne og dennes kolleger i virksomheden samt rådgivning til ulykkesramte og efterladte.

Med en arbejdsskadeforsikring sikrer du som virksomhedsejer altså dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i løbet af arbejdstiden, og der er også tænkt på kollegernes og til den tilskadekomnes families ve og vel. Samtidig står virksomheden ikke med regningen og den økonomiske erstatning til dine ansatte, hvis de uheldigvis skulle komme til skade i arbejdstiden. Den lovpligtige forsikring kræves for medarbejdere, uanset om de er ansat på del- eller fuldtid, midlertidig eller fastansat, lønnet eller ulønnet. Det skal dog siges, at du ikke er forpligtet til at forsikre personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt under 400 timer om året. For selvstændige er arbejdsskadeforsikringen frivillig.

Arbejdsskadeforsikringen tiltrækker arbejdskraft

Der er i øjeblikket en historisk stor efterspørgsel på arbejdskraft i mange brancher, og det kan være de små ting, der gør, at ens virksomhed bliver valgt til eller fra. Her kan det være en fordel at skrive på hjemmesiden eller nævne til jobsamtaler, at alle ansatte naturligvis er dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Mange tænker måske ikke over konsekvensen, hvis man som ansat kommer alvorligt til skade i arbejdstiden, og her er det vigtigt, at virksomheden går forrest, tager ansvar og skaber tryghed og gennemsigtig for såvel nye som nuværende medarbejdere.

Gennemgang af din virksomheds forsikring

Som virksomhedsejer er det dit ansvar at sørge for, at arbejdsskadeforsikringen er opdateret. Det er derfor altid en god idé at få lavet en forsikringsgennemgang med blik på, om forsikringen dækker det korrekte antal medarbejdere. Jeg oplever af og til, at der går flere år imellem, at virksomheder henvender sig, og hvis ikke forsikringen er opdateret, kan det i yderste konsekvens betyde, at virksomheden kommer til at dække skadesudgifterne selv.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed bør have en arbejdsskadeforsikring, så er det en god huskeregel, at så længe du har medarbejdere, skal virksomheden i udgangspunktet have en arbejdsskadeforsikring. Dit forsikringsselskab sidder også altid klar til at vejlede og rådgive dig og din virksomhed, så virksomheden, du og dine medarbejdere er ordentligt forsikrede.

2 min

15.02.2022

Som virksomhedsejer er det dit ansvar at sørge for, at arbejdsskadeforsikringen er opdateret.

Group 125

Louise Friis Bregendahl

Forsikringsspecialist

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner