Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Erhverv

Investér i din virksomheds fremtid med et grønt lån

Klumme

2 min

22.12.2022

Flere og flere danske virksomheder bidrager til den grønne omstilling og arbejder med en ESG-agenda og et CO2-regnskab. Finansiering er en vigtig del af den grønne omstilling. Her kan et grønt lån være både til din virksomheds og klimaets fordel.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling er efterhånden blevet et grundvilkår i mange danske virksomheder. Her bliver det mere og mere vigtigt, at hele værdikæden er tænkt ind, og at man som virksomhed kan dokumentere den grønne omstilling over for både kunder, samarbejdspartnere og samfundet generelt. Årsregnskabslovens § 99a stiller krav om, at store virksomheder skal komme med en ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar som supplement til deres ledelsesberetning. Men det er ikke længere kun de store virksomheder, der er krav og forventninger til. Også små og mellemstore virksomheder bliver i dag vurderet og valgt ud fra, hvilket samfundsansvar, de tager. Vi har alle et ansvar for at nå Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030.

En fremtidssikring af din virksomhed

Mange banker og realkreditinstitutter tilbyder i dag grønne lån, som giver dig mulighed for at investere i eksempelvis solceller på lagerhallen eller eldrevne køretøjer, der bidrager til, at du kan spare på energien. Samtidig er investeringer i grøn energi og energieffektive bygninger vigtige områder, der medvirker til den grønne omstilling – og en bedre verden for de næste generationer. 

Derfor er de grønne investeringer også et godt fundament, når du skal brande din virksomhed over for kunder, samarbejdspartnere og eventuelle investorer. Dine valg kan med andre ord få betydning for din virksomheds fremtidige bundlinje.

Hvad er et grønt lån?

Grønne lån skal opfylde visse kriterier, som er baseret på internationalt anerkendte standarder for grønne obligationer. Når din bank låner dig penge gennem et grønt realkreditlån, finansieres lånet ved at udstede grønne obligationer. Det betyder, at pengene fra obligationerne øremærkes bæredygtige formål – som netop et grønt lån til din virksomhed.

Efterspørgslen på grønne obligationer bliver større og større, og derfor forventer vi, at grønne lån vil blive billigere med tiden. Så mit råd er: kan du få et grønt lån – og har brug for det – så vælg det grønne lån. Det vil gavne din virksomhed på sigt.

Der er naturligvis nogle krav, der skal opfyldes for, at lånet kan være grønt. Din rådgiver kan guide dig, så du opfylder kravene og får taget en klog og bæredygtig beslutning.

Som et alternativ – eller et tilskud - til et grønt lån kan du søge Erhvervspuljen. Puljen giver tilskud til projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger i private virksomheder. Både små, mellemstore og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Del din viden og erfaring med andre

Vi er alle i samme båd, og den har retning mod en grøn fremtid. En fremtid vi kun får del i, hvis vi er gode til at videndele og erfaringsudveksle både succeser og fiaskoer i arbejdet med en bæredygtig udvikling. Jeg oplever flere og flere virksomheder, der tør stille sig op og dele deres historier. Vi skal lære af hinanden. I sidste ende er vi partnere og ikke konkurrenter for at nå et fælles mål om en grønnere fremtid.

Klumme

2 min

22.12.2022

Mange banker og realkreditinstitutter tilbyder i dag grønne lån, som giver dig mulighed for at investere i eksempelvis solceller på lagerhallen eller eldrevne køretøjer, der bidrager til, at du kan spare på energien.

Group 125

Henrik Munkholm

Afdelingsdirektør for Kompetencecenter Erhverv og Privat

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner