Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Privat

Invester børneopsparingen – tidshorisonten er lang, og afkastet er skattefrit

2 min

23.08.2022

Hvis man vil have en børneopsparing til at vokse, så barnet til sin tid kan få mest muligt udbetalt, kan det være en fordel løbende at investere de penge, der er sparet op på kontoen.

Det er svært at finde penge, der er bedre egnede til at investere, end pengene på en børneopsparing. Og vælger man at investere pengene, kan det kan have stor betydning for, hvor meget opsparingen er vokset den dag, den skal udbetales.

Ved al investering skal man veje chancen for at få et afkast op mod risikoen ved at tabe på investeringen. Og en meget vigtig faktor i den sammenhæng er tidshorisonten – den periode, pengene er investeret.

Den lange tidshorisont er vigtig, fordi investeringer – hvis man husker at sprede dem tilstrækkeligt – historisk set altid er vokset, hvis man holder dem længe nok. Og det gode ved en børneopsparing er, at det jo netop er en opsparing, man har stående i lang tid. Falder værdien af investeringen i et år eller to, er der tid nok til, at man kan indhente det tabte.  

Der er også det gode ved at investere en børneopsparing, at afkastet er skattefrit. Det gælder ikke for andre opsparinger. Ikke engang for opsparing til pension.

Stigende inflation

Hvis man blot lader børneopsparingen stå, er der til gengæld ret stor sandsynlighed for, at den bliver mindre og mindre værd.

Det skyldes inflationen. Den har været lav nogle år, men er begyndt at stige betydeligt. Det bliver dyrere og dyrere at leve år for år, så når barnet skal have sin børneopsparing udbetalt langt ude i fremtiden, vil det højst sandsynligt kunne købe meget mindre for pengene, end det kan i dag. Med mindre altså, at pengene har været investeret og har givet et afkast, der er større end inflationen.

Det behøver ikke være svært eller tidskrævende at investere. Tal med rådgiveren i din filial. Din rådgiver kan hjælpe med forskellige muligheder for at investere børneopsparingen, uden at det er noget, I behøver bruge megen tid på.

Hvad siger reglerne?

Formelt set er reglerne for en børneopsparing, at den kan oprettes af barnets forældre, værge, bedsteforældre eller oldeforældre til børn mellem 0 og 14 år. Hvert barn må kun have én børneopsparing. Der kan i alt indbetales 6.000 kr. om året på børneopsparingen, og der kan højst indbetales 72.000 kr. i alt, og jo før man kommer i gang med indbetalingerne og eventuelt rammer dette loft, jo længere tid har investeringerne mulighed for at vokse sig større til gavn for barnet.

Opsparingen skal udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år.

To beregninger

Vi har lavet to beregninger. En, der viser, hvad en børneopsparing kan vokse til, når barnet er 21 år, hvis man indbetaler 6.000 kr. på børneopsparingen hvert år de første 12 år og investerer pengene, og en, der viser, hvor meget den vokser, hvis man i stedet først påbegynder indbetalingerne, når barnet er 6 år og indbetaler 6.000 kr. hvert år, indtil barnet er 18 år, og fortsat investerer pengene. I begge eksempler regner vi med, at opsparingen giver et afkast på 7 procent om året, som er nogenlunde, hvad man regner med, at en investering i aktier med en fornuftig spredning har givet i gennemsnit over de sidste 100 år.

Den forholdsvis store forskel, der er på, hvor meget opsparingen vokser i de to eksempler, illustrerer, at der kan være store fordele, hvis man indbetaler så meget, man må, så tidligt som muligt og investerer pengene.

Hvis man betaler ind på en børneopsparing efter mønsteret i hvert af de to eksempler og lader opsparingen stå kontant til 0 procent i rente om året, som er den rente, man kan få på en børneopsparing i øjeblikket, vil man i begge tilfælde blot have det indbetalte beløb på 72.000 kr. ved udbetalingen.

Det skal understreges, at der ikke er nogen garanti for, at opsparingen vil vokse som vist i eksemplerne, og at der er en risiko ved al investering.

2 min

23.08.2022

Den lange tidshorisont er vigtig, fordi investeringer – hvis man husker at sprede dem tilstrækkeligt – historisk set altid er vokset, hvis man holder dem længe nok.

Group 125

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør Formue og Investering

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner