Aktionærråd

Hver af bankens seks regioner har et aktionærråd tilknyttet, der er medvirkende til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken.

Danske Andelskassers Banks mange aktionærer er inddelt i seks aktionærkredse tilsvarende regionsinddelingen af bankens filialer.

Hvert år holdes der - senest fem uger før den ordinære generalforsamling - aktionærmøde i hver kreds, hvor man som aktionær kan få en orientering om Danske Andelskassers Banks resultat for det forgangne år, høre om udviklingen i kredsens filialer i perioden, tale, stemme (ud fra princippet "en mand, en stemme") og stille op til kredsens aktionærråd.

Halvdelen af aktionærrådsmedlemmerne er på valg hvert år, og aktionærrådsmedlemmerne vælges (fra og med 2015) for to år af gangen på aktionærmøderne.

Aktionærrådene har blandt andet til opgave at udveksle erfaringer, drøfte og formidle viden til/med regionsdirektøren for den region, de er en del af - de er således på samme tid lokalområdets repræsentanter i forhold til banken og bankens repræsentanter i forhold til lokalområderne.

De nuværende aktionærråd kan ses her: Aktionærråd

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv