Oplysninger til banken om virksomheden eller foreningen

Forening.jpg

Andelskassen er ifølge hvidvasklovgivningen forpligtet til at kende sine kunder og forstå, hvordan kunderne bruger banken. Det gælder både for nye kunder, men også eksisterende kunder.

Vi vil derfor med jævne mellemrum stille spørgsmål til din virksomheds/forenings økonomi, virksomheden forventede forretningsomfang med banken og/eller bede om at indsende legitimation.

Sådan gør du:

1. Indsend din virksomheds/forenings legitimations-oplysninger. Se hvilke legitimationsoplysninger, du skal indsende i linket herunder.

2. Udfyld og indsend skemaet 'Forventet formål og forretningsomfang´ online. Skema og vejledning finder du i linket herunder.

  • Bemærk: Har du modtaget skemaet i net- og mobilbank, er det vigtigt, du udfylder det i stedet.

3. Udfyld og indsend skemaet 'Skatteoplysninger' online. Skema og vejledning finder du i linket herunder.

Find legitimationsoplysninger samt skemaerne 'Forventet formål og forretningsomfang' og 'Skatteoplysninger' HER

Vi beder dig indsende legitimation og oplysninger online.

 

Inden virksomheden/foreningen begynder at udfylde skemaet 'Forventet formål og forretningsomfang' eller indsende legitimation, beder vi dig være opmærksom på: 

 

Hvad skal du være opmærksom på:

1. Skemaet skal udfyldes af en person i virksomheden/foreningen, som har et detaljeret kendskab til virksomhedens/foreningens pengeoverførsler.

2. Vi anbefaler, du sætter god tid af til besvarelsen af spørgeskemaet. Vær opmærksom på, at systemet lukker ned ved inaktivitet i mere end 15 minutter. Dine besvarelser bliver ikke løbende gemt.

3. KUN TIL FORENINGER: Første spørgsmål i skemaet omhandler foreningstyper. Her er det vigtigt, at du kender foreningens type. Du kan se en beskrivelse af de forskellige foreningstyper herunder.

 

Beskrivelse af foreningstyper:

Almindelige foreninger

Almindelige foreninger omtales også som “Ikke-erhvervsdrivende foreninger”.

Omfatter eksempelvis sportsforeninger og tilsvarende foreninger, som har en årlig omsætning, som overstiger den skattemæssige grænse for såkaldt hobby virksomhed, og derfor ikke længere kan kvalificeres til at være en ’frivillig forening’.

Der er oftest tale om en kontingentforening, det vil sige medlemmerne betaler løbende kontingent, der skal understøtte foreningens formål, jf. vedtægterne. En almindelig forening skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer.

Nonprofit organisationer, nødhjælpsorganisationer og idrætsforeninger vil sædvanligvis også være omfattet af definitionen på ’almindelige foreninger’.

Frivillige foreninger

Frivillige foreninger omfatter typisk idrætsforeninger, grundejerforeninger, kulturelle foreninger m.v. og understøtter vidt forskellige formål, som altid beskrives i foreningens vedtægter.

En frivillig forening kan ikke have momspligtig omsætning eller lønnede ansatte. Hvis der er behov for dette, skal foreningen registreres som ’almindelig forening’.

En frivillig forening er i udgangspunktet ikke forpligtet til at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, det vil sige erhverve et CVR-nummer. Dog er det altid nødvendigt, såfremt den frivillige forening ønsker at søge tilskud fra kommuner/offentlige myndigheder.

I Andelskassen er det et krav, at foreninger har et CVR-nummer for at kunne blive kunde.

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger har til formål at købe, eje og drive en eller flere ejendomme, som anvendes til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer.

Andelsboligforeninger skal altid registreres hos Erhvervsstyrelsen, da den som udgangspunkt er skattepligtig som selskab. 

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.)

Foreninger med begrænset ansvar driver erhverv med henblik på at opnå økonomiske fordele for medlemmerne.

En F.M.B.A. er erhvervsdrivende og skal altid registreres hos Erhvervsstyrelsen med et CVR-nummer. Lov om ‘visse erhvervsdrivende virksomheder’ gælder dermed også for F.M.B.A, herunder at der skal aflægges regnskab og indberettes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Ved stiftelse og senere ændringer skal foreningens vedtægter og dokumentation på lovlig stiftelse indsendes til Erhvervsstyrelsen.

En F.M.B.A. skal minimum have to medlemmer.

Særlige foreninger

Denne gruppe af foreninger omfatter indkøbsforeninger, andelsforeninger, legat og stiftelse eller brugsforeninger (listen er ikke udtømmende).

Fælles for disse foreninger er, at formålet er at skaffe økonomiske fordele til medlemmerne. Indkøbsforeninger forsøger fx at opnå billigere priser ved indkøb, mens andelsforeninger samarbejder om samhandel og produktion, og legater og stiftelser søger at støtte og fremme konkrete formål og projekter.

Som hovedregel skal disse foreninger registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer.

I Andelskassen er det et krav, at foreninger har et CVR-nummer for at kunne blive kunde.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv