Husk legitimation

Legitimation.jpg

Alle bankkunder skal indlevere legitimation

De danske pengeinstitutter er med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.

Loven kræver, at alle banker skal kunne dokumentere, hvem deres kunder er. Dette gælder også, selvom man kun er indskyder på en børneopsparing, kautionist på et lån eller har fuldmagt til en konto.

Derfor skal Andelskassen indhente og registrere følgende identitetsoplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Adresse

Som hovedregel skal du identificere dig med enten:

Sygesikringsbevis og kørekort

eller:

Sygesikringsbevis og pas

Hvis du hverken har pas eller kørekort, kan vi bruge anden relevant billedlegitimation. Dette kan for eksempel være:

 • Danske pengeinstitutters ID-kort
 • Natopas
 • Paskvittering
 • Politilegitimationskort
 • Pressekort
 • Dansk Blindesamfunds identitetskort
 • Forsvarets identitetskort
 • Asylkort/opholdstilladelse

Børn, som endnu ikke har pas, kan i stedet fremvise dåbsattest eller navneattest.

Legitimationskravene gælder også dig
Da Andelskassen, som følge af de løbende stramninger på området, har ensrettet sine krav om legitimation af kunderne, betyder dette blandt andet, at vi også skal have
indhentet og opdateret legitimation hos nuværende kunder - også kunder, som vi har kendt gennem mange år.

Det kan derfor være, at du allerede tidligere har vist legitimation, men vi skal alligevel bede dig om at indlevere eller medbringe sygesikringskort og enten pas eller kørekort – eller anden legitimation som beskrevet ovenfor – næste gang, du lægger vejen forbi os.

Læs mere i denne Brochure om legitimation fra Finansrådet.

Sådan indleverer du legitimation: Læs mere her.

Send din legitimation online

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv