Andelskasseprisen 2022

Andelskasseprisen-2019.jpg

Andelskassen uddeler i alt 300.000 kr. – og du kan være med til at bestemme, hvem der får dem.

Andelskassen støtter små og store initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt. På bankens aktionærmøder i marts 2022 uddeler Andelskassen i alt 300.000 kr. til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for deres lokalområde.  

Alle kan komme med forslag til modtagere af Andelskasseprisen og "Sammen kan vi mere"-priserne til og med den 31. december 2021.

Herefter bliver de indkomne forslag til prismodtagere vurderet af et bedømmelsesudvalg i hver af bankens seks aktionærkredse.

Sådan uddeles priserne 

I hver aktionærkreds uddeler vi henholdsvis: 

  • 1 stk. Andelskassepris til en enkeltperson eller et par
  • 3 stk. "Sammen kan vi mere"-priser til en gruppe, klub, forening, virksomhed eller lignende.  

Prismodtagerne kan altså være en person, en gruppe, en klub, en forening eller en virksomhed – det vigtigste er, at det er nogen, der gør en forskel i lokalsamfundet.  

Bemærk, at du som indstiller ikke får personlig besked om, hvorvidt din indstilling kommer i betragtning eller ej. 

Vinderne af priserne får direkte besked og bliver inviteret med på aktionærmøderne i 2022 for at modtage prisen. Efterfølgende bliver vinderne offentliggjort her på hjemmesiden.

Hvem skal have Andelskasseprisen eller "Sammen kan vi mere"-prisen?
* felterne skal udfyldes

Danske Andelskassers Bank A/S behandler personoplysningerne i overensstemmelse med bankens Privatlivspolitik.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv