Generalforsamling 2024

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling mandag den 22. april 2024 kl. 17.00 i Hammershøj. Du kan tilmelde dig fra den 26. marts 2024 kl. 09.00 og indtil torsdag den 18. april 2024 kl. 23:59.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Mandag den 22. april 2024 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
  6. Beslutning om vederlag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  10. Eventuelt
Investor

Tilmelding, fuldmagt, brevstemme

Investor

Tilmelding

Der er åben for tilmelding til bankens generalforsamling fra tirsdag den 26. marts 2024 til torsdag den 18. april 2024 kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Investor

Elektronisk stemme eller fuldmagt

Fra og med den 26. marts 2024 kan du stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (kræver MitID).

Investor

Fuldmagtsblanket

Her finder du en fuldmagtsblanket. Du kan afgive fuldmagt indtil torsdag den 18. april 2024 kl. 23:59.

Investor

Blanket til brevstemme

Her finder du blanket til brevstemme. Du kan brevstemme indtil fredag den 19. april 2024 kl. 16:00.