Generalforsamling 2023

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00 i Hammershøj. Du kan tilmelde dig fra den 30. marts 2023 kl. 08.00 og indtil fredag den 21. april 2023 kl. 23:59.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
 6. Beslutning om vederlag
 7. Lønpolitik
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 11. Eventuelt
Investor

Tilmelding, fuldmagt, brevstemme

Investor

Tilmelding

Der er åben for tilmelding til bankens generalforsamling fra torsdag den 30. marts 2023 til fredag den 21. april 2023 kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Investor

Elektronisk stemme eller fuldmagt

Fra og med den 30. marts kan du stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (kræver MitID).

Investor

Fuldmagtsblanket

Her finder du en fuldmagtsblanket. Du kan afgive fuldmagt indtil fredag den 21. april 2023 kl. 23:59.

Investor

Blanket til brevstemme

Her finder du blanket til brevstemme. Du kan brevstemme indtil onsdag den 26. april 2023 kl. 16:00.