Om banken

Fondene for Andelskasserne i område Nord og Syd støtter lokale ildsjæle

1 min

22.09.2023

1 min

22.09.2023

Brænder du for sociale, kulturelle og kreative aktiviteter til glæde for andre, men mangler midler til at gennemføre? Så kan Fonden bag Andelskasserne i område Nord og Fonden bag Andelskasserne i område Syd måske hjælpe.

Det har altid ligget dybt i Andelskassens DNA at spille en aktiv rolle i de lokalsamfund, hvor banken driver forretning. Den lokale forankring er gennem årene kommet til udtryk på mange måder og følges yderligere op af de to fonde bag Andelskasserne.

Fonden for Andelskasserne i område Nord og Fonden for Andelskasserne i område Syd uddeler igen midler til udvalgte aktiviteter.

Aktiviteterne skal, udover at finde sted i den pågældende fonds område, fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber og dermed bringe mennesker sammen og være til glæde og gavn for en bredere kreds end initiativtagerne.

De to fonde oplyser, at der i forbindelse med denne uddeling af støttemidler er ansøgningsfrist fredag den 20. oktober 2023 kl. 16.00.

Klik her for at finde ansøgningsskema og yderligere information om, hvilke betingelser ansøgningerne skal opfylde.

Sådan søger du

Her finder du ansøgningsskema og yderligere information om, hvilke betingelser ansøgningerne skal opfylde.

Nyheder

Nyheder fra Andelskassen