Hvidvaskkontrol: Bankerne løfter en samfundsmæssig opgave på baggrund af lovgivningen

Penge under lup.jpg

Af Jacob Hoelgaard, Finansdirektør i Andelskassen

Hvidvasklovens formål er at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering, og loven stiller blandt andet krav om, at de danske banker legitimerer og risikovurderer sine kunder.

Hvidvaskkontrollen er altså kommet for at blive, og alle danske banker er forpligtet af loven til at løfte denne opgave. Det må samtidig være i flertallets interesse at bidrage til at undgå svindel, og vi som bank støtter naturligvis op om myndighedernes krav om dokumentation og kontrol, for vi ønsker hverken, at vi eller andre banker, private borgere eller landets virksomheder bliver misbrugt til kriminalitet.

Kendskab til kunderne

De danske pengeinstitutter løfter dermed en samfundsmæssig opgave og har, som følge af lovgivningen på området, øget fokus på hvidvaskkontrollen. Indimellem er der desværre eksempler på forsøg på hvidvask, og derfor er det nødvendigt med kontrollen. Et godt kendskab til kunderne og en tæt, fortrolig relation mellem kunder og bank er med til at sikre, at virksomhedernes oplysninger er reelle.

Gennem en tæt dialog med bankens kunder oparbejdes et godt kendskab til den enkelte virksomhed og menneskerne bag virksomheden. Samtidig skal banken også have et kendskab til formålet med kundeforholdet samt det forventede forretningsomfang. Det er grunden til, at bankerne beder deres kunder beskrive de forventelige pengestrømme ind og ud af virksomheden i et såkaldt formål og forretningsomfangs-skema. Vi som bank ved godt, det tager tid at udfylde skemaet med de rette oplysninger, men til gengæld er det en stor hjælp at give banken dette indblik. For hvis noget skulle bryde de forventelige pengestrømme, kan det være et signal om forsøg på svindel. Banken er forpligtet af loven til at reagere på disse uventede brud på mønstrene, og på den måde kan banken være med til at stoppe svindelen i tide.

Hvis man i virksomheden ved, at der vil ske nogle ændringer, som ligger uden for det sædvanlige mønster, er det derfor en god idé at tale med sin rådgiver. Det kan være, virksomheden oplever en pludselig vækst, som mange webshops eksempelvis gjorde under COVID-19-nedlukningen, eller man har fået en ny kunde på et nyt eksportmarked.

Digitalisering

Vi kan altså ikke komme uden om den omfattende kontrol, og opgaven bliver ikke mindre. Til gengæld skal processen være så nem som mulig, særligt for kunderne, og derfor bliver der også arbejdet på alle fronter på at gøre processen mere digital. Der vil også være mange fordele i at få et system, hvor det er muligt for banker at advare hinanden om kriminelle, der forsøger at udnytte bankerne. Det ønsker bankernes brancheorganisation Finans Danmark og DI også, for det vil spare tid, ressourcer og penge, men det er en opgave, der skal løftes på politisk niveau.

Lad os hjælpe hinanden med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Lovgivningen er der af en årsag. Vi som bank deltager aktivt i indsatsen mod hvidvask. Til gavn for samfundet. Til gavn for dig og din virksomhed.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv